ZIEN! nieuws

 • Werken aan een pedagogisch en sociaal veilig klimaat met ZIEN!

  Over welke aspecten van het pedagogisch klimaat en het versterken van het sociaal-emotioneel functioneren ben je al tevreden op je school? Benut je de mogelijkheden van ZIEN! daarbij al optimaal? Maak een inventarisatie van de ontwikkelpunten en een plan met behulp van onze interactieve werkvorm!

  Lees meer ›
 • Meer nieuws

 • Sociale opbrengsten schoolbreed in beeld

  Bij het in kaart brengen en analyseren van de sociale opbrengsten, wil je het liefst ook op schoolniveau kijken. Als je ZIEN!-gebruiker bent, dan kun je daarvoor nu een Excel-format gebruiken!

 • Opleiding voor intern begeleiders officieel erkend als post-hbo-opleiding

  Het CPION heeft de tiendaagse opleiding voor intern begeleiders van Driestar hogeschool officieel erkend als post-hbo-opleiding. Volgend schooljaar gaan er weer twee groepen van start. Meld je aan!

 • Driestar onderwijsadvies en Topicus tekenen samenwerking ParnasSys Academie

  Driestar onderwijsadvies en Topicus, het bedrijf achter ParnasSys, hebben gisteren hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst.

 • Geef toestemming om de monitorgegevens sociale veiligheid uit ZIEN! te delen met de inspectie

  Je kunt de leerlingvragenlijsten van ZIEN! voor groep 5-8 gebruiken om te voldoen aan de monitoringsplicht. De inspectie wil de gegevens graag geautomatiseerd van je school hebben. Belangrijk: daarvoor moet je elk jaar zelf toestemming geven in ParnasSys! Je leest hier hoe dat moet.

 • ZIEN! rapporteren aan de leerling

  Leerlingen in groep 5-8 vullen vaak zelf ook een vragenlijst in in ZIEN!. De resultaten daarvan wil je (in een gesprek) graag delen met de leerling zelf. Daarvoor is nu een mooi format beschikbaar, met een uitleg en een afbeelding van de categorie én een mogelijkheid om de score van de leerling in beeld te brengen.

 • ZIEN! Leerling so/vso en groep 1-4 vernieuwd en samengevoegd

  Een aangepaste versie van de ZIEN!-vragenlijsten voor de groepen 1-4 werd gebruikt binnen het (v)so. Deze vragenlijsten zijn nu samengevoegd tot één versie die geschikt is voor beide doelgroepen, met vernieuwde inhoud en een nieuwe naam. Voor het (v)so kan deze gebruikt worden voor de monitoring sociale veiligheid!

 • ZIEN! en monitoring sociale veiligheid op het ZML

  Voor sommige kinderen in het so/vso zijn de bestaande leerlingvragenlijsten te talig en abstract. Je leest hier meer over de speciale versies die voor hen zijn ontwikkeld én over de pilot waarmee je aan de monitoringsplicht voor sociale veiligheid kunt voldoen.

 • Zeg het met … de praatplaten van ZIEN!

  Het voeren van kindgesprekken wordt een belangrijker onderdeel op de jaarkalender van scholen. Gebruik je ZIEN!, dan kun je de resultaten daarvan goed gebruiken als leidraad van je gesprek. Ter ondersteuning van deze gesprekken zijn er, naast gesprekslijnen, praatplaten ontworpen. Wat zijn dat, en hoe zet je die platen in?

 • Inschrijving geopend voor post-hbo-opleiding voor intern begeleiders

  32 ib’ers volgen dit jaar de post-hbo-opleiding van Driestar hogeschool. Marina Stolk is enthouisiast: “De opleiding sluit aan bij mijn persoonlijke ontwikkeling én de schoolontwikkeling.” Wil je komend jaar ook deze opleiding volgen? De inschrijving is weer geopend!