ZIEN! nieuws

 • Positieve COTAN-beoordeling voor ZIEN!-leerlingvragenlijsten!

  De digitale leerlingvragenlijsten van ZIEN! voor leerlingen in groep 5-8 zijn op alle onderdelen positief beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). Daar zijn we erg blij mee, het is een bevestiging voor gebruikers dat ze een kwalitatief goed instrument in handen hebben!

  Lees meer ›
 • Meer nieuws

 • Spelletjestijd met ZIEN!

  Een sova-les waarbij je gezellig samen een spelletje doet, terwijl de leerlingen vaardigheden oefenen, zichzelf beter leren kennen én je ondertussen als leerkracht je leerlingen nog beter leert kennen? Dat kan nu met het nieuwe kwartet van ZIEN!

 • Koppeling tussen ZIEN! en KiVa

  KiVa is een bekende methode om de sociale veiligheid te versterken en pesten tegen te gaan. In ZIEN! vind je nu een handig overzicht waarin staat met welke lessen uit KiVa je aan welke ZIEN!-vaardigheden werkt. Zo kun je op basis van je observaties met ZIEN! KiVa nog gerichter inzetten!

 • Alles uit ZIEN! halen

  Wil je meer dan alleen het invullen van de ZIEN!-vragenlijsten? Dat kan! In dit artikel vertellen we je graag wat we in huis hebben aan verdiepingsscholingen. Denk er alvast eens over na om komend schooljaar als team of individueel een van onze scholingen te volgen!

 • ZIEN! en Schooljudo

  Werken aan een veilige en fijne sfeer op school en tegelijk actief bezig zijn? Dat kan met de methodiek van Schooljudo. De 7 hoofdwaardes van Schooljudo sluiten goed aan bij de kernbegrippen van ZIEN!. Zo kun je na het invullen van ZIEN!, concreet aan de slag vanuit de methodiek van Schooljudo. We schreven hierbij een handreiking.

 • Nieuwe handelingssuggesties welbevinden en betrokkenheid

  Je hebt vast in je groep wel leerlingen bij wie je een het welbevinden en/of de betrokkenheid wilt vergroten. Vanaf augustus 2018 bevat ZIEN! nieuwe handelingssuggesties voor deze graadmeters die je daarbij helpen. We geven je praktische tips en helpen je welke psychologische basisbehoefte(n) je nog meer zou kunnen vervullen.

 • Samenvoeging van leerlingvragenlijsten ZIEN!

  Als je ZIEN! gebruikt voor de verplichte monitoring sociale veiligheid, dan moet je daarvoor nu twee vragenlijsten in laten vullen: Leer- en leefklimaat en Veiligheidsbeleving. Met ingang van het nieuwe cursusjaar 2018-2019 worden de vragenlijsten samengevoegd.

 • Werken aan een pedagogisch en sociaal veilig klimaat met ZIEN!

  Over welke aspecten van het pedagogisch klimaat en het versterken van het sociaal-emotioneel functioneren ben je al tevreden op je school? Benut je de mogelijkheden van ZIEN! daarbij al optimaal? Maak een inventarisatie van de ontwikkelpunten en een plan met behulp van onze interactieve werkvorm!

 • Sociale opbrengsten schoolbreed in beeld

  Bij het in kaart brengen en analyseren van de sociale opbrengsten, wil je het liefst ook op schoolniveau kijken. Als je ZIEN!-gebruiker bent, dan kun je daarvoor nu een Excel-format gebruiken!

 • Opleiding voor intern begeleiders officieel erkend als post-hbo-opleiding

  Het CPION heeft de tiendaagse opleiding voor intern begeleiders van Driestar hogeschool officieel erkend als post-hbo-opleiding. Volgend schooljaar gaan er weer twee groepen van start. Meld je aan!