Sova-methoden en ZIEN!

Binnen ZIEN! zijn handelingssuggesties beschikbaar die op groeps- en leerlingniveau ingezet kunnen worden. Op groepsniveau verwijzen we voor de sociale vaardigheden ook naar sova-methodes. Per ZIEN!-vaardigheid wordt aangegeven met welke lessen uit de methode je daaraan kunt werken.

Welke methodes zijn beschikbaar?

ZIEN! verwijst inmiddels naar een groot aantal sova-methodes. Daarnaast worden er nog steeds nieuwe sova-methodes toegevoegd, bijvoorbeeld methodes die nieuw zijn ontwikkeld. Op deze pagina vind je alle sova-methodes. Klik op een van de methodes voor meer informatie. Stuur ons een e-mail wanneer de methode die jullie gebruiken niet in deze lijst staat. Omdat er toestemming van de uitgever nodig is, kunnen we niet garanderen dat we ook naar deze methode gaan verwijzen. 

Van alle beschikbare methoden is onder Informatief op het startscherm van ZIEN! een bestand te downloden waar een korte typering van de methode in staat.

Groepsprofielen lezen en wegen

Werken jullie al met ZIEN!, maar vind je het nog lastig om aan de hand van het groepsprofiel te bepalen aan welke vaardigheden je het beste kunt gaan werken met je groep? En hoe je het werken aan sociale vaardigheden vervolgens aanpakt? Daar helpen de onderwijsadviseurs van ZIEN! je graag bij! Lees hier meer over de scholingsmogelijkheden.

Het gebruik van een sova-methode is niet verplicht. Wat we belangrijk vinden, is dat een school helder heeft wat ze met de methode willen bereiken. Dat doel is vaak ook op andere manieren te bereiken. Wat cruciaal is, is een planmatige, schoolbrede aanpak van het werken aan sociale en maatschappelijke competenties. De pedagogische benadering van de docenten staat daarbij met stip op één. Een team dat daarin wil investeren, komt het verst. Het gebruik van een methode staat of valt met hoe een leerkracht er mee omgaat: geef je alleen het sova-lesje, of integreer je het in het hele handelen?

ZIEN!-methode

Vanuit ZIEN! zijn we een aanbod aan het ontwikkelen om scholen te begeleiden die geen methode willen aanschaffen of die methoden als bronnenboek willen gebruiken. We focussen op het bewust inzetten van pedagogisch leerkrachtgedrag: sensitiviteit en responsiviteit bevorderen. Daarbij zullen we een scala een sova-spellen en materialen introduceren, waarvan scholen zelf kunnen bepalen of ze ze aanschaffen en gaan gebruiken. Juist sova-spellen en tips voor de dagelijkse praktijk (tijdens álle lessen en vrije momenten), bieden veel mogelijkheden.