Oudersuggesties

Wanneer de leerkracht gebruik maakt van ZIEN! wordt het gedrag van je kind geobserveerd om als het nodig is extra ondersteuning te bieden bij het sociaal-emotioneel functioneren. Geprobeerd wordt gebruik te maken van de sterke kanten van je kind. Ook ouders kunnen zelfstandig, of samen met de leerkracht het kind helpen in de ontwikkeling, raadpleeg hiervoor de oudersuggesties onderaan deze pagina.

In ZIEN! wordt gewerkt met een landelijk gemiddelde. De mate waarin je kind het gedrag laat zien wordt dus getalsmatig vergeleken met een landelijk norm. We kunnen dan bijvoorbeeld zeggen dat het welbevinden boven- of ondergemiddeld is. De uitslag is geen waardering of beoordeling van het gedrag van een je kind, maar een rapportage.

Als de uitslag bekend is kan een leerkracht overwegen op school ondersteuning te bieden aan je kind. Met het doel bepaalt gedrag te helpen ontwikkelen. Daarbij adviseren wij de leerkracht allereerst de gehele groep goed in beeld te houden. Niet alles wat benedengemiddeld is behoeft direct ingrijpen.
Ook ouders kunnen zelfstandig, of samen met de leerkracht het kind helpen in de ontwikkeling.

Klik op één van onderstaande begrippen om in het document met oudersuggesties te openen. 

Oudersuggesties groep 1-4

 1. Sociaal Initiatief
 2. Sociale Flexibiliteit
 3. Sociale  Automonie
 4. Impulsbeheersing
 5. Inlevingsvermogen

Oudersuggesties groep 5-8

 1. Sociaal Initiatief
 2. Sociale Flexibiliteit
 3. Sociale  Automonie
 4. Impulsbeheersing
 5. Inlevingsvermogen
 6. Te weinig uitdaging
 7. Motivatieproblemen
 8. Lage competentiebeleving
 9.  
 10. Belemmering door omgevingsfactoren
 11. Weinig vertrouwen in de ander
 12. Weinig vertrouwen in zichzelf en de ander


In de oudersuggesties die horen bij welbevinden en betrokkenheid (6-12) wordt regelmatig verwezen naar een bijlage, klik hier voor deze bijlage.