Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar

Download hieronder de handleidingen, toelichtingen en doelenlijsten voor de ontwikkelingslijnen 0-4 jaar, zoals die in Konnect te vinden zijn. Deze ontwikkelingslijnen sluiten naadloos aan op het leerlijnenpakket 4-7 jaar in ParnasSys. Het kinddossier vanuit Konnect wordt als een kind naar school gaat, via een koppeling in ParnasSys geplaatst.

 

Presentatie 

Download een presentatie over de ontwikkelingslijnen 0-4 jaar.

Instructies

Handboek Ontwikkelingslijnen 0-2 jaar augustus 2017
Hier komt binnenkort een handleiding voor leerlijnen 0-4 jaar 

In onderstaande documenten staan alle leerdoelen uit het leerlijnenpakket. Je kunt deze gebruiken om de doelen in te zien, maar ze zijn bedoeld om de beginsituatie en voortgang van leerlingen op papier/in Excel te kunnen registreren.

Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar