Methodetoetsen en digitaal rapport

Download hier toetsdefinities voor in ParnasSys en lees meer over het digitaal rapport.

Op deze pagina vind je toetsdefinities die geïmporteerd kunnen worden in ParnasSys. Er wordt naar gestreefd om de beste definities weer te geven en zo veel mogelijk toetsen beschikbaar te stellen. Het aanbod is vast niet compleet, omdat er nieuwe methodes of nieuwe versies van methodes verschijnen. Houd voor updates over methodetoetsen in ParnasSys dus deze website in de gaten!

D. (Dick) Roobol

Onderwijsadviseur

Telefoon:
06-13040846 06-13040846
LinkedIn:

Nieuws

 • Complexe gezinssituaties ondersteunen in ParnasSys

  Tot nu toe was het in ParnasSys lastig om complexe gezinssituaties goed te registreren. Om dit te verbeteren is dit onderdeel van ParnasSys grondig onder de loep genomen zodat het beter aansluit bij de praktijk.

 • Leerlijn hoogbegaafdheid uitgebreid met lesactiviteiten en materiaalsuggesties

  Gebruik je de leerlijn ‘Kader voor ontwikkeling’ al? De leerlijn is in samenwerking met SLO en ParnasSys ontworpen om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de (denk)vaardigheden van meer- en hoogbegaafde leerlingen. De leerlijn is beschikbaar in ParnasSys en nu uitgebreid met heel veel lesactiviteiten en materiaalsuggesties.

 • Opgevraagde overzichten automatisch opslaan in de leerlingenmap

  Sinds kort is het mogelijk om een aantal overzichten die je opvraagt voor de module leerlijnen gelijk op te slaan in de leerlingenmap van de leerling. Voorbeelden hiervan zijn het overzicht leerlijnenprofiel leerling of het streefplan leerling.

Lees meer nieuws ›

Blogs

  Bekijk alle blogs ›