Wereldoriëntatie

Download hier de toetsdefinities voor wereldoriëntatie.

1. Argus Clou Aardrijkskunde Topografie - versie/druk: 1 (2012) norm 70%
Toetsen groep 6-8. Normering: volgens de methode (totaal x 10). 70%-norm
 
2. Argus Clou Aardrijkskunde Topografie - versie/druk: 1 (2012) norm 80%
Toetsen groep 6-8. Normering: volgens de methode (totaal x 10). 80%-norm
 
3. Argus Clou Aardrijkskunde versie/druk: 1 (2012) norm 70%
Toetsen groep 5-8. Normering: volgens de methode, met thema en topovraag in één toets (totaal x 10). 70%-norm.
 
4. Argus Clou Aardrijkskunde versie/druk: 1 (2012) norm 80%
Toetsen groep 5-8. Normering: volgens de methode, met thema en topovraag in één toets (totaal x 10). 80%-norm.

5. Argus Clou Aardrijkskunde Topografie versie/druk: 1 (2012) norm 70%
Toetsen groep 5. 

6. Argus Clou Aardrijkskunde Toptografie versie/druk: 1 (2012) norm 80%
Toetsen groep 5

7. Argus Clou Geschiedenis versie/druk: 1 (2012) norm 70%
Toetsen groep 5-8. Normering: volgens de methode (totaal x 10). 70%-norm
 
8. Argus Clou Geschiedenis versie/druk: 1 (2012) norm 80%
Toetsen groep 5-8. Normering: volgens de methode (totaal x 10). 80%-norm
 
9. Argus Clou Natuur & Techniek versie/druk: 1 (2012)
Toetsen groep 5-8. Normering: volgens de methode (totaal x 10). 70%-norm
 
10. Argus Clou Natuur & Techniek versie/druk: 1 (2012)
Toetsen groep 5-8. Normering: volgens de methode (totaal x 10). 80%-norm
 
11. Bij de Tijd - versie 1
 
12. Bij de Tijd - versie 2
Groep 5, 6, 7 en 8. Normering volgens methode - iedere opgave 1 punt.
 
13. Brandaan
Scoren met 60% norm
 
14. De blauwe planeet
Toetsen voor groep 5-8. Deze moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed.

15. Een wereld van verschil
Groep 5, 6, 7 en 8. Nomering volgens methode - iedere opgave 1 punt. 

16. Er is geschied
Groep 6, 7 en 8. Cijfertoetsen.

17. Geobas (4e editie 2008)
Inclusief topografietoetsen. Alles scoren d.m.v. een cijfer. Met 10 vermenigvuldigd, dus 7,5 = 75.

18. Geobas versie 3
Toetsen voor groep 5-8, zonder topgrafie. Cijfer invullen.
  
19. Hier en Daar (methodetoetsen, cijfer) 
Score invullen d.m.v. een cijfer. Met 10 vermenigvuldigd, dus 7,5 = 75.

20. Hier en Daar (Cito) 
Toetsen volgens Cito.

21. Hier en Daar (methodetoetsen, punten)
 Score invullen d.m.v. het totaal punten vermenigvuldigd met 10.

22. Hier en Daar (topografie)
Losse toetsen voor topografie.

23. Land in zicht
Toetsen voor groep 5-8. Cijfer invullen.

24. Meander
Inclusief toetsen voor topografie. Methodetoetsen scoren d.m.v. totaal aantal goed, met 10 vermenigvuldigd. Toetsen voor topografie scores d.m.v. een cijfer, ook met 10 vermenigvuldigd.

25. Natuniek
Toetsen voor groep 5-8. Punten invullen. Maximaal 100, voldoende = 80.

26. Natuurlijk groep 5-8
Normering volgens methode, iedere opgave 1 punt.

27. Natuurzaken
Versie 1, norm 60%.

28. Naut (omvg)
oetsen voor groep 5-8. Deze toetsen moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed.
  
29. Naut, cijfers invullen (60%)
Toetsen voor groep 5-8. Deze toetsen moeten als cijfer (met 10 vermenigvuldigd) ingevuld worden en hebben een 60%-norm.

30. Naut, cijfers invullen (80%)
Toetsen voor groep 5-8. Deze toetsen moeten als cijfer (met 10 vermenigvuldigd) ingevuld worden en hebben een 80%-norm.

31. Speurtocht (omvg)
Toetsen voor groep 5-8. Deze toetsen moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed.

32. Tijdstip (cijfer, 5-8) 
Toetsen voor groep 5-8. Cijfer invullen.

33. Tijdstip (omvg, 6-8)
Toetsen voor groep 6-8. Deze toetsen moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed.
  
34. Topografie
Methode-onafhankelijke toetsen voor topografie. Scoren d.m.v. een cijfer (met 10 vermenigvuldigd).

35. Tijdzaken (60%)
Versie 1, 2013, 60%

36. Topondernemers (omvg)
Toetsen voor groep 5-8. Deze toetsen moeten als volgt gescoord worden: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2 = voldoende en 3 = goed.

37. Wereldzaken
Versie 1, 2013, 60%.

38. Wijzer! Aardrijkskunde
Versie 1, 60%

39. Wijzer! Geschiedenis
Versie 1 (60%)

40. Wijzer! Natuur&Techniek
Versie 1, 60%

41. Wijzer door de natuur
Toetsen scoren d.m.v. een cijfer, met hoofdstuktitels, 60%  

42. Wijzer door de tijd
Toetsen scoren d.m.v. een cijfer
  
43. Wijzer door de wereld
Inclusief topografietoetsen. Methodetoetsen met totaal aantal goed scoren, topografietoetsen in cijfer (met 10 vermenigvuldigd).
 
44. Verkeer 3-8
Standaardtoets