Scholing en begeleiding

Graag ondersteunen wij jou in het denkproces! Individuele scholen of scholengroepen die gaan werken met de module Leerlijnen van ParnasSys worden inhoudelijk begeleid bij de implementatie.

Afhankelijk van jouw school en de toepassing die je in gedachten hebt, komt er een onderwijsadviseur met expertise die aansluit bij jullie vraag. Een implementatietraject bestaat uit minimaal drie verschillende soorten bijeenkomsten:
  • consult (eventueel uitgebreid in de vorm van een perspectiefdag).
  • scholing ib'er en ICT'er, inclusief instelling van het systeem
  • teamscholing
Begeleiding bij de implementatie is noodzakelijk om de mogelijkheden van het systeem optimaal te kunnen benutten. Nadat de scholing is gevolgd, mogen scholen ook gebruikmaken van de helpdesk van ParnasSys voor het stellen van (technische) vragen. Als je nog niet werkt met ParnasSys, bieden wij je ook scholing aan om te werken met dit leerlingvolgsysteem.

Hoewel de opzet van een traject vaak standaard zal zijn, vormt de invulling maatwerk: tijdens elke bijeenkomst wordt aangesloten bij de beginsituatie en specifieke vragen over het traject van de school. Hoewel de opzet van een traject vaak standaard zal zijn, vormt de invulling maatwerk: tijdens elke bijeenkomst wordt aangesloten bij de beginsituatie en specifieke vragen over het traject van de school. Bekijk voor meer informatie dit document of neem contact met ons op.