Mogelijkheden van de module Leerlijnen

ParnasSys heeft een prachtig instrument voor leerlijnen ontwikkeld bínnen het bestaande leerlingvolgsysteem, om dit te faciliteren. De module ondersteunt zowel de leerkracht, ib’er als directie bij planmatig, handelingsgericht en opbrengstgericht werken.

Doelgroep

In eerste instantie is deze module ontwikkeld voor het  so en het vso. Door hun specifieke populatie kunnen zij niet met methodes en toetsen werken. Met behulp van de leerlijnen kunnen zij hun aanbod plannen en middels prachtige overzichten verantwoorden naar ouders en inspectie wat zij de leerlingen aanbieden.
De module bleek ook voor basisscholen die niet-methodegericht werken een uitkomst te bieden. Te denken valt hierbij aan ontwikkelingsgerichte scholen, Daltonscholen, vrijescholen en Montessorischolen.
Er is ook aanbod voor peuters en groep 1-2. Hierover kun je meer lezen op de pagina Leerlijnen 0-7 jaar.

Volgen van de leerling

Leerkrachten die met de module leerlijnen werken, ervaren dat het een prachtig instrument is om een goed overzicht te hebben van wat zij de leerlingen aan moeten bieden, maar zeker ook als een goed hulpmiddel om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling. De module maakt mooi zichtbaar hoe de leerling ontwikkelt ten opzichte van zijn streefplanning. Met kleuren en percentages ziet de leerkracht in één oogopslag hoe de leerling of de groep zich ontwikkelt op basis van de verwachte uitstroomrichting. Deze stelt de leerkracht vast op basis van het  IQ en stimulerende en belemmerende factoren van deze leerling.

(Groeps)plannen

Het maken van (groeps)plannen is heel eenvoudig. Het overzichtelijke planscherm toont welke leerlingen aan welke doelen zouden moeten werken in de komende periode. Dit bepaalt het systeem enerzijds aan de hand van de door de leerkracht bepaalde uitstroomrichting en anderzijds op basis van de didactische leeftijd van de leerling. Door doelen en leerlingen te selecteren maakt de leerkracht met enkele klikken een plan. Slechts een paar aspecten als plaats en tijd hoeven nog te worden toegevoegd in een tekstvak, waarna het (groeps)plan automatisch bij de plannen in ParnasSys wordt opgeslagen.

Leerlijnenmodule als lege database

De leerlijnenmodule in ParnasSys is een lege database met een frame waarin leerlijnenpakketten met leerdoelen geplaatst kunnen worden. Dat maakt de mogelijkheden van het systeem divers. Een groot aantal veelgebruikte leerlijnpakketten zijn voor alle scholen vrij beschikbaar en kunnen op de eigen school geïmporteerd worden. Klik hier voor een overzicht van de beschikbare leerlijnenpakket. Daarnaast is een school echter vrij om eigen leerlijnen zelf in te voeren in het systeem, of om leerlijnenpakketten te importeren van andere scholen. Daarmee biedt de module voor elke school mogelijkheden. 

Bronnen

Wanneer een leerkracht een groepsplan maakt om met verschillende leerlingen aan een aantal leerdoelen te werken, is de vraag welk aanbod ervoor zorgt dat deze leerdoelen behaald worden. Daarom is het mogelijk om bronnen te koppelen aan de leerdoelen. Zo kan een leerkracht zelf documenten en verwijzingen naar methoden of websites koppelen aan de leerdoelen. Deze bronnen zijn direct zichtbaar op de groepsplannen. Hiermee wordt de vertaalslag van doelen naar aanbod erg gemakkelijk gemaakt. De ingevoerde bronnen worden opgeslagen bij de betreffende doelen, zodat je deze bronnen de volgende keer dat je deze doelen inplant, weer terugziet.​