Leerlijnen

Met de module Leerlijnen registreer je de ontwikkeling van leerlingen en de planning (op leerling-, groeps- en schoolniveau).
 
ParnasSys heeft een prachtig instrument voor leerlijnen ontwikkeld bínnen het bestaande leerlingvolgsysteem. De module Leerlijnen ondersteunt zowel de leerkracht, ib’er als directie en is praktisch én overzichtelijk! Driestar onderwijsadvies helpt je bij de implementatie ervan.
B. (Bertine) Haverhals

Onderwijsadviseur
Orthopedagoog

Telefoon:
0182-540384 0182-540384
LinkedIn:
Twitter:

Nieuws

 • Leerlijn hoogbegaafdheid uitgebreid met lesactiviteiten en materiaalsuggesties

  Gebruik je de leerlijn ‘Kader voor ontwikkeling’ al? De leerlijn is in samenwerking met SLO en ParnasSys ontworpen om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de (denk)vaardigheden van meer- en hoogbegaafde leerlingen. De leerlijn is beschikbaar in ParnasSys en nu uitgebreid met heel veel lesactiviteiten en materiaalsuggesties.

 • Zo maak je een goede groepsanalyse

  Een nieuw schooljaar! Je hebt de groep via een warme overdracht uit handen van je collega gekregen. Maar weet je al hoe je groep er qua ontwikkeling voorstaat? Weet je waar de leemtes en uitdagingen zitten? Maak zelf met behulp van ParnasSys een analyse op groepsniveau. Een praktische handreiking.

 • Doorontwikkeling leerlijnenpakket voor vrijescholen in ParnasSys

  Vanaf vorig jaar is er een leerlijnenpakket voor vrijescholen in ParnasSys beschikbaar. Dit pakket bevat leerdoelen voor de twee kleuterjaren en de onderbouw (klas 1 tot en met klas 6). De inhoud van dit leerlijnenpakket wordt regelmatig uitgebreid. Een update van de recente uitbreidingen.

Lees meer nieuws ›

Blogs

  Bekijk alle blogs ›