Ons aanbod

Lees hier meer over ons aanbod rond online weerbaarheid. Ben je benieuwd wat wij voor jou of jouw school kunnen betekenen? Neem dan contact op met de onderwijsadviseur. 

  • Stapp – leerlijn mediawijsheid
    Stap voor stap bewust online (en soms offline). Hoe kunnen we kinderen en jongeren leren kritisch en wijs om te gaan met de digitale wereld om hen heen? Hoe kunnen zij Bijbelse waarden hanteren in hun omgang met nieuwe media? En hoe kunnen opvoeders hen daarin voorleven en begeleiden? Stapp, de leerlijn voor mediawijsheid van Driestar educatief, helpt hierbij.

    Stapp start in groep 1 en loopt door tot in het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er lessen voor het speciaal basisonderwijs. Naast allerlei thema’s op het gebied van mediawijsheid (o.a. cyberpesten, intieme media, films, games) is er in deze leerlijn nadrukkelijk aandacht voor waarden, zoals weerbaarheid, matigheid, trans­parantie, respect en focus. Deze waarden zijn gebaseerd op de Mediacirkel van Driestar educatief. Klik hier voor meer informatie.
  • Advies rondom cyberpesten, nieuwe media en groepsdynamiek
    Problemen met de groepsapp in je klas? Cyberpesten onder je leerlingen? Soms kan je als leraar of opvoeder tegen lastige vraagstukken aanlopen. Hoe moet je reageren, wat kan je doen? Wij kunnen advies geven over specifieke thema’s op het gebied van online weerbaarheid en groepsdynamiek.