Zelftest: Hoe mediawijs is jullie school?

Wij zien prachtige voorbeelden van scholen die heel bewust vanuit de identiteit van de school werken aan mediavorming. Toch is het vaak ad hoc en vragen andere thema's aandacht. Maak de balans op: waar sta je nu als school en waar zou je over drie jaar willen staan? Kies per vraag het antwoord dat het meest overeenkomt met de praktijk. 

Vraag 1 - In welke mate leeft 'mediawijsheid' bij het personeel?
A. Dit hangt af van de persoonlijke affiniteit met het onderwerp.
B. Het staat regelmatig op de agenda in teamoverleggen
C. Wij trainen ons personeel om leiding te geven aan mediavorming. 

Vraag 2 - Op welke manier komt mediawijsheid aan de orde in de klas?
A. Meestal gekoppeld aan incidenten op school of vragen van leerlingen. 
B. Inicidentele voorlichting over mediawijsheidthema's. 
C. Het heeft een vaste plek in ons onderwijsaanbod. 

Vraag 3 - Welke mediawijsheidthema's komen nu aan de orde in de bovenbouw?
A. Wel of geen smartphone, muziek luisteren, online-pesten. 
B. Sociale media, fakenews, sexting prvacy, multitasken.
C. Goed gebruik van nieuwe media vanuit christelijke waarden. 

Vraag 4 - Hoe ziet de school de plek van ICT?
A. ICT is op school een losstaand hulpmiddel.
B. ICT hangt bij ons nauw samen met onze visie op leren. 
C. ICT is bij ons gekoppeld aan onze visie op het kind, leren en het identiteitskader.

Vraag 5 - Hoe betrekt de school de omgeving bij mediawijsheid?
A. Via de nieuwsbrief.
B. Via ouderavonden met externe spreker.
C. Het heeft een vaste plek in ons onderwijsaanbod. 

Benieuwd naar het resultaat? Ga na hoe vaak antwoord A, B of C de schoolpraktijk het
best benaderde. Elke letter staat voor een benadering van mediawijsheid.
 
 • A - De meeste vragen zijn met A beantwoord

  Reactief

  Mediavorming vindt vooral reactief plaats. Er is incidenteel aandacht voor bezinning en het bewust maken van keuzes en soms worden ouders hierbij betrokken. De school gebruikt ICT als hulpmiddel bij het leren. 
 • B - De meeste vragen zijn met B beantwoord

  Voorbereidend op...

  Mediawijsheid is een thema in de school geworden. Het komt regelmatig terug in de bezinning met leerkrachten en ouders. De school wil leerlingen toerusten en wapenen om op een goede manier om te gaan met nieuwe media. 
 • C - De meeste vragen zijn met C beantwoord

  Vanuit de basis

  Als onderdeel van de algemene vorming werkt de school aan het verinnerlijken van waarden en het aanleren van vaardigheden die belangrijk zijn om nieuwe media als christen goed in te zetten. De school betrekt de ouders en de kerk hierbij.