Werkplaats: ervaren leraren (>5 jaar)

Om tegemoet te komen aan de vragen die bij ervaren leraren leven, hun kennis uit te breiden en te verdiepen, hun vaardigheden verder te ontwikkelen en aan te sluiten bij hun persoonlijke kwaliteiten organiseert Driestar onderwijsadvies professionele leergemeenschappen voor deze doelgroep.  In deze gemeenschap ontmoeten ervaren leraren collega’s die zich ongeveer in dezelfde fase van hun ontwikkeling bevinden. Met behulp van reflectie op werkinbreng, boekbewerkingen en leer- en werkbijeenkomsten werken we aan de persoonlijke ontwikkeling van ervaren leraren.  

Ontwikkeling

Ervaren leraren hebben mogelijkheden tot verder ontwikkeling nodig. Iedere school streeft ernaar deze ontwikkeling te faciliteren. In de praktijk blijkt dat er een aantal onderwerpen schooloverstijgend is. Als krachten dan gebundeld kunnen worden, is dat goed om te doen. Gezamenlijk worden onderwerpen uitgediept en getraind onder leiding van een tandem van een Driestar educatief-medewerker  en een medewerker namens het scholenverband. Vervolgens zorgt de ervaren leraar voor goede inbedding in de eigen schoolpraktijk.

Leren en reflecteren

Het is nodig dat ervaren leraren blijven leren en reflecteren. Dit  willen we graag faciliteren. Via de leergemeenschap blijft de ervaren leraar (praktijkgericht) in ontwikkeling. Ervaren leraren vinden het fijn om te kunnen delen en uitwisselen met degenen die dezelfde ervaring opdoen, in en buiten de school. Via deze professionele leergemeenschap wordt hiervoor ruimte gecreëerd en aan deze behoefte tegemoet gekomen.

Bijeenkomsten

In principe worden er vijf bijeenkomsten per jaar georganiseerd. Die bijeenkomsten hebben in grote lijnen de volgende inhoud: inhoudelijk thema, intervisie en persoonlijke ontwikkeling. Het is de bedoeling dat de deelnemers zelf thema’s inbrengen. Met behulp van deskundigen van de deelnemende scholen en/of van Driestar educatief zal daarop worden ingespeeld.

Bij iedere bijeenkomst zal een bepaalde intervisievorm worden gebruikt om optimaal van elkaar te leren. Voor de persoonlijke ontwikkeling wordt leraren gevraagd eigen werk in te brengen door middel van video opnamen. Er wordt uitgegaan van het principe: uitbouwen waar je goed in bent, opbouwen waar je interesse ligt en compenseren of trainen waar zwaktes liggen. Verder is een belangrijk principe het do-to-learn principe: leren door te ervaren.’


Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Factuuradres    
     
School of organisatie    
Ik ben oud-student en wil gebruik maken van mijn waardebon:

     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.