Aanpak

Blijven leren en reflecteren is belangrijk, zeker in het onderwijs. Dit  willen we graag faciliteren. Via de leergemeenschap blijft de ervaren leraar (praktijkgericht) in ontwikkeling.

Leidinggevenden, leraren en ib’ers vinden het fijn om te kunnen delen en uitwisselen met degenen die dezelfde ervaring opdoen, in en buiten de school. Via deze professionele leergemeenschap wordt hiervoor ruimte gecreëerd en aan deze behoefte tegemoet gekomen.
In de meeste Werkplaatsen worden vijf bijeenkomsten per jaar georganiseerd. Die bijeenkomsten hebben in grote lijnen de volgende inhoud: inhoudelijk thema, intervisie en persoonlijke ontwikkeling. Het is de bedoeling dat de deelnemers zelf thema’s inbrengen. Met behulp van deskundigen van de deelnemende scholen en/of van Driestar onderwijsadvies zal daarop worden ingespeeld.

Bij iedere bijeenkomst zal een bepaalde intervisievorm worden gebruikt om optimaal van elkaar te leren. Voor de persoonlijke ontwikkeling wordt deelnemers gevraagd eigen werk in te brengen door middel van video opnamen. Er wordt uitgegaan van het principe: uitbouwen waar je goed in bent, opbouwen waar je interesse ligt en compenseren of trainen waar zwaktes liggen. Verder is een belangrijk principe het do-to-learn principe: leren door te ervaren.’