Teamcoaching

Teamcoaching is een vorm van coaching die er op is gericht om afdelingen, teams en groepen in staat te stellen afgesproken resultaten te realiseren.

 

Individuen

Vanuit inzicht in de individuele kwaliteiten van de teamleden wordt gezocht naar wat zij aan het geheel kunnen bijdragen en hoe zij zelf verder kunnen groeien. In het proces gaan de ontwikkeling van de individuen en het team hand in hand. Het functioneren van het team is afhankelijk van motivatie en vermogen van de individuele medewerkers, maar ook van de wijze van aansturing. 

Opgeleide teamcoaches

Driestar educatief heeft opgeleide teamcoaches. Zij kunnen goed luisteren, stellen openvragen, geven feedback en vatten samen. Ze kunnen het team in beweging krijgen. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door suggesties te geven, te relativeren maar ook te confronteren, uit te dagen en problemen uit te spreken. Het handelen in het hier en nu is heel belangrijk. De teamcoach begeleidt op procesniveau. 

Collectieve ambitie

Bij teamcoaching gaat het om overtuiging, identiteit en missie. Welke overtuiging heb je als teamlid en als team in het geheel? Wie ben jij en wie ben je in verhouding tot het team en wat draagt het team bij? Duidelijkheid over rollen, waarden en identiteit is nodig. Welke collectieve ambitie heeft het team? Als teamcoach probeer je dat aan de oppervlakte te krijgen. Hoe kan er bijvoorbeeld effectievere communicatie plaatsvinden, hoe stellen we grenzen, hoe is het team samengesteld, welke valkuilen en kwaliteiten zijn er? Vragen waar de teamcoach leiding aan geeft.

Instrumenten

Voorbeelden van instrumenten in teamcoaching zijn de rollen van Belbin, test Myers Brigg Type Indicator, 360 graden feedback, Enneagram, Roos van Leary, Joharivenster, Birkman, Management drives, en bijvoorbeeld de waarderende dialoog.

Krachtige leeromgeving 

Een teamcoach van Driestar educatief weet een krachtige leeromgeving te scheppen, hanteert interacties in een team, kan methodisch en professioneel werken, is in staat zorgvuldig te handelen zowel maatschappelijk als ethisch en is er op gericht om het zelfsturing van een team te vergroten. Hij weet daarbij de ontwikkeling van medewerkers in kaart te brengen en heeft zicht op de teamvaardigheden en de denkpatrone.
 
De teamcoach weet op de juiste momenten de goede interventiestappen te zetten, is sensitief en geeft eigenaarschap van de medewerkers vorm. Daarnaast weet hij  op de juiste momenten de instrumenten in te zetten die bijdragen aan het proces.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.