School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

De taak van leerkrachten wordt steeds complexer. Van hen wordt verwacht dat zij kunnen omgaan met individuele verschillen tussen leerlingen, dat zij onderwijsvernieuwingen invoeren en dat zij interactief lesgeven.

Het is begrijpelijk dat niet iedere leerkracht dit in een handomdraai kan realiseren. Een goede en effectieve begeleiding kan dan ondersteuning geven.
 
Driestar managementadvies kan School Video Interactie Begeleiding (SVIB) verzorgen. Door middel van videobeelden die de leerkracht maakt van zijn lessen kan samen met de begeleider gezocht worden naar ontwikkelpunten. Deze begeleiding is bedoeld voor leerkrachten.

Doelstellingen SVIB

  • De leerkracht is in staat, met behulp van de videobeelden, eigen ontwikkelpunten te formuleren.
  • De leerkracht heeft aanzetten tot handelen gekregen om de geformuleerde ontwikkelpunten te oefenen.
  • De leerkracht heeft op basis van besproken videobeelden verbeterpunten geoefend en vooruitgang ervaren.