Aanpak

Onze managementadviseurs hebben een instrument ontwikkeld waarmee bestuurders en toezichthouders zicht hebben op de kwaliteit van hun school.