Waarom Driestar educatief

Steeds meer ouders kiezen voor de basis ggz behandeling van Driestar educatief. Waarom adviseren scholen de hulp bij Driestar educatief aan te vragen en wat zijn de redenen voor ouders om voor basis ggz behandeling bij Driestar educatief te kiezen?
 

  • Identiteit
Driestar educatief is een christelijke organisatie. Al onze collega’s hebben een christelijke identiteit. Veel ouders vinden het belangrijk dat de jeugdhulpbehandeling gegeven wordt door een orthopedagoog of psycholoog met dezelfde normen en waarden als het gezin en eenzelfde kijk op de mens als schepsel van God in een gebroken wereld.
 
  • Onderwijs
Driestar educatief heeft naast ruime ervaring in de jeugdhulp ook een grote passie voor onderwijs en het helpen bij leerproblemen. We spreken de ‘onderwijstaal’ en kunnen dus desgewenst ook de zorgco√∂rdinator of intern begeleider van de school op weg helpen bij de ondersteuning van uw kind in de klas.
Een goede afstemming tussen de ondersteuning op school en thuis zorgt voor een beter functioneren van het kind of de jongere in de klas.
 
  • Professionaliteit
De behandeling wordt gegeven door, of onder supervisie van, een GZ-psycholoog of NVO Orthopedagoog-Generalist. We voldoen aan de kwaliteitscriteria die de overheid stelt aan jeugdhulpbehandelaren.
 
  • Samenwerking
We kunnen in het traject waar nodig de huisarts, het sociaal team of collega’s uit de specialistische GGZ inschakelen. Bijvoorbeeld voor het voorschrijven van medicijnen of om advies te vragen. De behandelaar van Driestar educatief blijft de hoofdbehandelaar.
 
  • Geen wachtlijst

We hebben geen wachtlijsten en kunnen de hulp meestal snel starten.