Voor wie is de basis GGZ behandeling bedoeld?

Driestar educatief is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

De hulp kan zich richten op alleen het kind of de jongere, maar ook op u als ouders en de leerkracht op school. De basis ggz behandeling van Driestar educatief is bedoeld voor kinderen en jongeren met een (vermoedelijke) stoornis die benoemd is in de DSM V. Je kunt hierbij denken aan een angststoornis, depressie, ADHD en stoornissen in het autistisch spectrum.
We behandelen kinderen en jongeren met:

  • relatief lichte psychische problemen, bij wie de kans op herstel groot is
  • ernstiger, maar stabiele psychische problemen, die geen specialistische behandeling nodig hebben, maar wel langdurige monitoring
  • behoefte aan nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie na een behandeltraject in de specialistische GGZ