Kan ik een leerling aanmelden voor basis GGZ-behandeling?

Kinderen en jongeren die last hebben van psychische problemen, lopen hier vaak ook op school tegenaan. In de klas merk je dit als leerkracht of intern begeleider soms zelfs eerder op dan ouders. Je kunt als intern begeleider of leerkracht niet zelf een leerling aanmelden voor behandeling, wel kun je ouders wijzen op de mogelijkheden die er zijn.

Wanneer je vermoed dat er sprake is van een psychische aandoening, zoals bijvoorbeeld een angststoornis, depressie, ADHD of autisme, dan kun je dit met ouders bespreken en aan de orde stellen in het schoolondersteuningsteam of zorgadviesteam. Eventueel kun je dit in overleg met de ouders ook doen als je van hen signalen krijgt die op school minder naar voren komen.

De orthopedagoog van Driestar educatief kan ouders adviseren of basis GGZ behandeling passend en helpend kan zijn. Is dat het geval, dan kunnen de ouders een verwijzing vragen bij het sociaal team, de huisarts of jeugdarts (bijvoorbeeld de jeugdarts in het ondersteuningsteam/ZAT).