Hoe ziet een basis GGZ-traject eruit?Hoe ziet een basis ggz traject eruit?

De behandelaar bepaald in overleg met de ouders hoe hij of zij het behandeltraject vorm geeft.
 
Iedere basis ggz behandeling start met een gesprek met ouders en/of de jongere (afhankelijk van de leeftijd) en het invullen van vragenlijsten. Op deze manier brengen we met elkaar in kaart wat de problematiek is en kan de behandelaar goed bepalen waar de behandeling op gericht is.
 
Gedurende het traject is er naast de behandelsessies met het kind ook nauw contact met ouders om handvatten aan te reiken voor de ondersteuning van hun kind. Als ouders toestemming geven, kunnen we ook de school bij het traject betrekken, bijvoorbeeld door deze uit te nodigen bij een (deel van een) gesprek of door een kort verslag te sturen.
 
We sluiten het traject af met een evaluatiegesprek. Hier wordt besproken in hoeverre de doelen uit het behandelplan behaald zijn. Ook is er ruimte om vragen te stellen, zodat jullie als gezin (eventueel samen met het onderwijs) weer met vertrouwen vooruit kunnen.

De intensiteit en de duur van de behandeling zijn afhankelijk van de zwaarte van de hulpvraag. Ook de afspraken met de gemeenten kunnen van invloed zijn op de lengte van een behandeltraject.