Aanpak

Psychologen en orthopedagogen van Driestar onderwijsadvies doen diagnostisch onderzoek wanneer er behoefte is aan meer inzicht in de ondersteuningsbehoeften van een leerling.

Ze hebben veel ervaring met het afnemen van dergelijke onderzoeken en hebben up-to-date testmateriaal (passend voor s(b)o- leerlingen) tot hun beschikking. Vragen voor psychologisch onderzoek kunnen liggen op het vlak van de cognitieve of de sociaal-emotionele ontwikkeling. De vraagstelling wordt in overleg met de ib'er vastgesteld.

Ouders en school ontvangen verslaglegging van het gedane onderzoek. De advisering is handelingsgericht en afgestemd op de leerlingenzorg binnen de school. Nabespreking van het onderzoek vindt zowel met de betrokkenen uit de school als met ouders plaats.