Aanpak

Een pedagogisch-didactisch onderzoek wordt aangevraagd wanneer er meer inzicht nodig is in de problematiek rond de leerling om zodoende adequate hulp te kunnen verlenen.Een pedagogisch-didactisch onderzoek vindt plaats bij:

  • Specifiek didactische problemen
  • Gedrags- en werkhoudingsproblemen
  • Overgangsbeslissingen

Na aanmelding van een leerling voor een orthodidactisch onderzoek vindt het volgende plaats:

  • Een voorgesprek (indien een leerling nog niet bekend is uit de consultaties)
  • Observatie in de klas
  • Individueel onderzoek bij de leerling
  • Een onderzoeksverslag met de bevindingen van het onderzoek, conclusies en adviezen
  • Een nagesprek welke weer wordt vastgelegd in een verslag
In het onderzoeksverslag heeft de beschrijving van de stimulerende en belemmerende factoren een belangrijke plaats, evenals de handelingsgerichte adviezen. In het nagesprek met leerkracht, ib'er en ouders worden de adviezen afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Waar nodig wordt verwezen naar andere vormen van hulp of onderwijs. 

Bij Driestar onderwijsadvies kun je ook terecht voor afname van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau).