IB-Wijzer

 • Vier nieuwe uitgaven in onze webwinkel

  De afgelopen maanden hebben wij vier nieuwe boeken uitgegeven rondom uiteenlopende thema's. Verwerkingsboek voor nieuwkomers, prentenboek rondom mediawijsheid, boek rond persoonsvorming en een praktisch boek om waarde(n)vol onderwijs te geven. Bestel de boeken in onze webwinkel!

  Lees meer ›
 • Meer nieuws

 • Bestrijding van leesfouten bij kleine woordjes

  Bij het lezen van een tekst kan een leeszwak kind fouten maken bij, zoals dat in de vakliteratuur genoemd wordt, functiewoorden en inhoudswoorden. Functiewoorden zijn de kleine woordjes zoals voorzetsels, lidwoorden, aanwijzende voornaamwoorden (bijvoorbeeld: die, dat), persoonlijke voornaamwoorden, en zo voort. Inhoudswoorden zijn de overige woorden en die zijn langer. In deze bijdrage een beproefde aanpak voor functiewoordjes.

 • Ben jij een antwoorden-juf of een procedure-juf?*

  Groep 3 en 4 zijn wat betreft rekenen zogenaamde valkuil-klassen. Je ziet een leerling aldoor goede resultaten behalen en je denkt dat hij of zij de stof voldoende beheerst, terwijl dat niet altijd het geval is. Dat komt openbaar in de tweede helft van groep 4. Dan worden de opgaven moeilijker en gaat die leerling uitvallen. Wat is er aan de hand?

 • Tips: omgaan met verschillen tussen bloktoetsen en LVS-toetsen bij rekenen

  Er bestaan veel verschillen tussen bloktoetsen en LVS-toetsen bij rekenen. Deze verschillen kun je constateren, maar ook gebruiken om je rekenonderwijs te verbeteren. Deze tips kunnen je als ib’er helpen om de verschillen te gebruiken om je rekenonderwijs te verbeteren.

 • Tips om persoonlijk schrijftempo te stimuleren

  Bij het schrijfwerk heb je al meer en meer de mogelijkheid te kiezen tussen typen en schrijven. Wanneer kun je beter pennen en wanneer typen? Snel kunnen schrijven is bij alle vakken een welkome vaardigheid. Hoe stimuleer je het persoonlijke schrijftempo?

 • Programma voor zéér rekenzwakke kleuters

  Zeer rekenzwakke kleuters moeten de verbindingen tussen de drie elementen van de zogenaamde triple code beheersen om te kunnen starten met rekenen in groep 3. Het programma Watc(h) kan een uitkomst zijn om zeer rekenzwakke kleuters hierin te begeleiden.  

 • Complexe gezinssituaties ondersteunen in ParnasSys

  Tot nu toe was het in ParnasSys lastig om complexe gezinssituaties goed te registreren. Om dit te verbeteren is dit onderdeel van ParnasSys grondig onder de loep genomen zodat het beter aansluit bij de praktijk.

 • Veel leeskilometers maken met eBooks

  Om vloeiend te leren lezen, moeten kinderen ‘leeskilometers’ maken. De eerste boekjes die kinderen zelfstandig lezen, zijn eenvoudig en kennen veel herhaling. Hierdoor beleven kinderen vaak weinig  plezier aan het verhaaltje. Uit onderzoek van de Universiteit van Leiden in samenwerking Driestar educatief blijkt dat eBooks een uitkomst kunnen zijn voor dit probleem.

 • 7 tips om als ib'er om te gaan met bloktoets Rekenen

  Alleen op basis van behaalde cijfers een bloktoets beoordelen, is als het kijken naar het topje van een ijsberg. Als ib'er kan en moet je er veel meer uit halen. Met onderstaande tips haal je meer uit je rekenmethode.

 • Wat het beste werkt bij hoogbegaafden

  Volgens onderzoeker Marzano bestaan er zeven niveaus van effecten. Het zevende niveau is het meest effectief. Op de bovenste effect-plank staat versnellen. En toch zijn er maar weinig voorstanders van.