Aanpak

Als een kind (ernstige) rekenproblemen ervaart is het belangrijk dat het rekenaanbod goed afgestemd wordt. Het dyscalculieprotocol heeft die afstemming opgedeeld in vier fasen. Binnen enkele van deze fasen vindt ook onderzoek plaats.Fase groen
Normale rekenwiskundige ontwikkeling van de leerlingen, met evt. beginnende rekenproblemen.

Fase geel
Er is bij de leerling nu sprake van een ontwikkeling met geringe rekenwiskunde-problemen op enkele deelgebieden.

Fase oranje
Er is bij de leerling nu sprake van een ontwikkeling met ernstige rekenwiskunde-problemen. Deze zijn in principe oplosbaar binnen de school.

Fase rood
Er is bij de leerling nu sprake van een ontwikkeling met ernstige en hardnekkige rekenwiskunde-problemen. Deze is in principe te begeleiden binnen de school met externe ondersteuning. Als de problemen blijven (toenemen) vindt aan het eind de definitieve diagnose plaats die resulteert in een dyscalculieverklaring.

Bij een rekenzwakke leerling die het dyscalculieprotocol volgt, worden gedurende het traject twee onderzoeken afgenomen.

Diagnose 1

Het eerste onderzoek moet afgenomen worden tussen de gele en oranje fase. Met dit onderzoek wordt duidelijk op welke wijze de verplichte modellen van het protocol kunnen worden ingezet bij de onderzochte leerling.

Diagnose 2

Het tweede onderzoek moet afgenomen worden tussen de oranje en de rode fase. Met dit onderzoek wordt duidelijk op welke wijze de modellen specifieker ingezet kunnen worden en welke executieve functies aandacht moeten krijgen. 

Dyscalculieverklaring

Als een leerling uiteindelijk aan het eind van fase rood is beland met uitblijvend resultaat, vindt de afronding plaats met het oog op de dyscalculieverklaring. Er worden dan vragenlijsten uitgezet naar school en ouders toe. Op basis van alle beschikbare informatie wordt uiteindelijk een dyscalculieverklaring opgesteld en verstrekt.

Overig aanbod dyscalculie

Naast onderzoek bieden we ook modules aan op team- subteamniveau. Zie hiervoor het cursusoverzicht op deze pagina.