Aanpak

Bij de planning van de consultaties wordt er aangesloten op de momenten van LVS-toetsafnames, rapporten en tienminutengesprekken.
 Hierbij hebben we een sterke voorkeur voor preventief werken in plaats van curatief. We werken handelingsgericht door onze adviezen specifiek af te stemmen op de ondersteunings-en onderwijsbehoeften van de leerling, in de groep, met jou als leerkracht en school.

Onze orthopedagoog of psycholoog brengt een bezoek aan jouw school voor een consultatie. De consultatietijden kunnen per keer variƫren van 4 tot 8 uur afhankelijk van de grootte van de school. Tijdens de consultaties kan alles aan de orde komen wat met leerlingenzorg te maken heeft, zowel op individueel als op groepsniveau.

De ib’er stelt de agenda voor de consultatie op, en mailt deze minimaal een week van tevoren ter voorbereiding van de consultatie met bijbehorende bijlagen naar de orthopedagoog of psycholoog.

Globaal gaat het tijdens de consultaties om de volgende activiteiten:

  • Uitgebreidere gesprekken en activiteiten zoals consultatieve intakes, vervolggesprekken,  oudergesprekken en observaties.
  • Kortere, doorgaans praktische beantwoording van vragen over zorg aan leerlingen.

Het is jouw keus of de orthopedagoog of psycholoog wel/niet verslag maakt van de besprekingen. De tijd voor nawerk door de orthopedagoog of psycholoog ter afronding van de geplande consultatie kan, naast verslaglegging, ook het beantwoorden van vervolgvragen per e-mail en contact leggen met andere instanties zijn. Het is verstandig om hiervoor voldoende tijd te reserveren.