Informatie voor scholen

Driestar educatief ondersteunt veel scholen bij de invulling van de leerlingenzorg. Daarnaast verlenen we psychologische hulp aan kinderen en hun ouders, wanneer er problemen zijn die het welbevinden van het kind belemmeren, binnen de basis ggz.

Door de combinatie van jeugdhulp en onderwijszorg kunnen we de zorg op school en thuis goed op elkaar af te stemmen. Scholen die dit belangrijk vinden bieden ons daarom de mogelijkheid praktijk te houden in een ruimte in school. Zo kunnen ouders laagdrempelig en dicht bij huis terecht met de hulpvraag, bij een christelijke hulpverlener. We stemmen graag af met school, toestemming.

Regelmatig krijgen we vragen van ouders over de basis ggz behandeling. Graag beantwoorden we de meestgestelde vragen voor jullie. Heb je een vraag die hier niet beantwoord wordt? Schroom niet en mail naar ggz@driestar-educatief.nl. We helpen je graag verder.
 • Bij welke klachten kunnen we basis ggz inzetten?
  De basis ggz behandeling van Driestar educatief is bedoeld voor kinderen en jongeren met een (vermoedelijke) stoornis die benoemd is in de DSM V. Je kunt hierbij denken aan een angststoornis, depressie, ADHD en stoornissen in het autistisch spectrum. De klachten die ouders benoemen zijn dan bijvoorbeeld moeite met sociale contacten, agressieproblematiek, heel teruggetrokken gedrag of juist concentratieproblemen door hyperactiviteit. Kinderen met relatief lichte problemen kunnen we vaak in een kort traject al helpen.

  Basis ggz valt onder de jeugdhulp en kan daarom alleen op initiatief van de ouders gestart worden. Veel ouders zijn niet bekend met basis ggz behandeling, of vinden de stap naar een grote ggz instelling te groot. Dan kan een laagdrempelige behandeling op of nabij de school een uitkomst zijn.

  We behandelen kinderen en jongeren met:
  • relatief lichte psychische problemen, bij wie de kans op herstel groot is
  • ernstiger, maar stabiele psychische problemen, die geen specialistische behandeling nodig hebben, maar wel langdurige monitoring
  • behoefte aan nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie na een behandeltraject in de specialistische ggz
  Driestar educatief is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.
 • Hoe ziet een basis ggz-traject eruit?
  De behandelaar bepaald in overleg met de ouders hoe hij of zij het behandeltraject vorm geeft. De hulp kan zich richten op alleen het kind of de jongere, maar ook op ouders en de leerkracht op school.

  Iedere basis ggz behandeling start met een intake met ouders en/of de jongere (afhankelijk van de leeftijd). Als dit nog niet eerder is gebeurd, volgt het stellen van een (werk)diagnose. Het kan zijn dat ouders daarvoor vragenlijsten moet invullen of dat we  de leerling in de klas willen observeren. Op deze manier brengen we met elkaar in kaart wat de problematiek is en kan de behandelaar goed bepalen waar de behandeling op gericht is.

  In de behandeling gebruiken we erkende methodieken. Er zijn behandelsessies met het kind en soms ook met ouders. Soms is het zinvol de school bij (delen van) gesprekken uit te nodigen. Wij vinden het erg waardevol wanneer je als leerkracht of intern begeleider meegenomen kan worden in het proces. Op die manier krijg je meer grip op het proces dat het gezin doormaakt, kun je je vragen stellen en krijg je waar nodig handelingssuggesties voor in de klas. Ouders moeten hiervoor toestemming geven.

  We sluiten het traject af met een evaluatiegesprek (indien gewenst door ouders mag je hier als intern begeleider bij aansluiten). Hier wordt besproken in hoeverre de doelen uit het behandelplan behaald zijn. Ook is er ruimte om vragen te stellen, zodat de leerling en het gezin weer met vertrouwen vooruit kunnen.

  De intensiteit en de duur van de behandeling zijn afhankelijk van de zwaarte van de hulpvraag. Ook de afspraken met de gemeenten kunnen van invloed zijn op de lengte van een behandeltraject.
   
 • Kan ik een leerling aanmelden voor basis ggz-behandeling?
   
  Kinderen en jongeren die last hebben van psychische problemen, lopen hier vaak ook op school tegenaan. In de klas merk je dit als leerkracht of intern begeleider soms zelfs eerder op dan ouders. Je kunt als intern begeleider of leerkracht niet zelf een leerling aanmelden voor behandeling, wel kun je ouders wijzen op de mogelijkheden die er zijn.

  Wanneer je vermoed dat er sprake is van een psychische aandoening, zoals bijvoorbeeld een angststoornis, depressie, ADHD of autisme, dan kun je dit met ouders bespreken en aan de orde stellen in het schoolondersteuningsteam of zorgadviesteam. Eventueel kun je dit in overleg met de ouders ook doen als je van hen signalen krijgt die op school minder naar voren komen.

   De orthopedagoog van Driestar educatief kan ouders adviseren of basis ggz behandeling passend en helpend kan zijn. Is dat het geval, dan kunnen de ouders een verwijzing vragen bij het sociaal team, de huisarts of jeugdarts (bijvoorbeeld de jeugdarts in het ondersteuningsteam/ZAT).

  Wanneer ouders de verwijsbrief ontvangen hebt kunnen zij hun kind bij ons aanmelden, de verwijsbrief kan opgestuurd worden naar ggz@driestar-educatief.nl. Wanneer het onduidelijk is hoe een verwijzing in jullie gemeente aangevraagd moet worden, neem dan ook even contact met ons op. Onze collega’s kunnen je vertellen welke route het gezin het beste kan lopen om in aanmerking te komen voor vergoede hulp.
 • Zitten er kosten aan de basis ggz behandeling voor ons als school?
  Er zitten geen kosten aan basis ggz voor de school. Basis ggz behandeling valt onder de jeugdwet. Wanneer ouders door een arts of CJG verwezen zijn naar de basis ggz krijgen zij deze hulp vergoed van de gemeente waarin de leerling woont. Driestar educatief is gecontracteerd in verschillende zorgregio’s. Wij rekenen de kosten rechtstreeks met hen af.
   
  Driestar educatief is gecontracteerd in de volgende zorgregio’s:
  • Alphen a/d Rijn
  • BAR gemeenten
  • Foodvalley
  • Haaglanden
  • Holland-Rijnland
  • IJsselland
  • Krimpen aan den Ijssel en Capelle aan den IJssel
  • Midden Holland
  • Midden-IJssel/Oost-Veluwe
  • Noord-Veluwe
  • Maasdriel en Zaltbommel
  • Regio Centraal Gelderland
  • Rivierenland
  • Twente
  • Utrecht-West
  • West-Brabant-Oost
  • Zeeland
  • Zuid-Holland-Zuid
  • Zuid-Oost-Utrecht
 • Waarom Driestar educatief?
  Steeds meer scholen adviseren ouders om aan te melden voor de basis ggz behandeling van Driestar educatief. Waarom adviseren scholen de hulp bij Driestar educatief aan te vragen en wat zijn de redenen voor ouders om voor basis ggz behandeling bij Driestar educatief te kiezen?
   
  Identiteit
  Driestar educatief is een christelijke organisatie. Al onze collega’s hebben een christelijke identiteit. Veel ouders vinden het belangrijk dat de jeugdhulpbehandeling gegeven wordt door een orthopedagoog of psycholoog met dezelfde normen en waarden als het gezin en eenzelfde kijk op de mens als schepsel van God in een gebroken wereld.

  Onderwijs
  Driestar educatief heeft naast ruime ervaring in de jeugdhulp ook een grote passie voor onderwijs en het helpen bij leerproblemen. We spreken de ‘onderwijstaal’ en kunnen dus desgewenst ook u als zorgco√∂rdinator of intern begeleider van de school op weg helpen bij de ondersteuning van de leerling in de klas.
  Een goede afstemming tussen de ondersteuning op school en thuis zorgt voor een beter functioneren van het kind of de jongere in de klas.

  Professionaliteit
  De behandeling wordt gegeven door, of onder supervisie van, een GZ-psycholoog of NVO Orthopedagoog-Generalist. We voldoen aan de kwaliteitscriteria die de overheid stelt aan jeugdhulpbehandelaren.

  Samenwerking
  We kunnen in het traject waar nodig de huisarts, het sociaal team of collega’s uit de specialistische GGZ inschakelen. Bijvoorbeeld voor het voorschrijven van medicijnen of om advies te vragen. De behandelaar van Driestar educatief blijft de hoofdbehandelaar.

  Geen wachtlijst
  We hebben geen wachtlijsten en kunnen de hulp meestal snel starten.