Basis GGZ

Ben je op zoek naar psychologische hulp (basis GGZ) voor jullie kind? Driestar educatief kan helpen.

Psychische klachten kunnen ervoor zorgen dat een kind thuis en op school vastloopt. Kortdurende psychologische hulp (basis ggz) kan ingezet worden, met als doel het welbevinden van jullie kind te vergroten en jullie als ouders handvatten te geven om je zoon of dochter te ondersteunen.

Orthopedagogen en psychologen van Driestar educatief hebben veel kennis van psychische problematiek bij kinderen en jongeren. Ook weten zij veel over het leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren op school. De school is een belangrijke leefomgeving voor een kind. Wanneer een kind niet goed in zijn vel zit, heeft dat vaak een negatief effect op het gedrag en de prestaties die hij of zij op school laat zien. Als je hier toestemming voor geeft nemen we de informatie die de school over jullie kind heeft graag mee in onze behandeling. Met elkaar zoeken we naar de oorzaak van de problematiek en hoe we je zoon of dochter zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Bovendien is het voor iedereen (gezin, school en behandelaar) fijn om te weten wat de afspraken zijn gedurende een behandeling. Zo kunnen we de zorg afstemmen en ervoor zorgen dat we je zoon of dochter op een goede manier begeleiden op weg naar stabiliteit.

Dit is de reden dat wij graag optrekken in de driehoek gezin – school – behandelaar. De school vindt dat ook belangrijk en biedt ons daarom de mogelijkheid te observeren, en soms zelfs te behandelen, in een ruimte in school. Zo kun je dicht bij huis terecht met jullie hulpvraag, bij een christelijke hulpverlener. Dit maakt de drempel tot de zorg die nodig is lager: een vertrouwde behandelaar in een vertrouwde omgeving.

J.J. (Anne) Molenaar

Psycholoog

Telefoon:
0182-760532 0182-760532

Nieuws

 • Effecten van afstandsonderwijs - kwalitatief onderzoek op jouw school

  Tijdens de periode van afstandsonderwijs zijn ouders intensiever betrokken geweest bij het onderwijs, omdat ze veelal hun kinderen thuis moesten begeleiden. Van leerlingen werden andere vaardigheden verwacht dan gebruikelijk. Het onderwijs was op afstand, dat betekende een grotere mate van zelfstandigheid en meer afhankelijkheid van de ouder/verzorger. Hoe het thuis gegaan is, hoe er geleerd is, wat er goed ging en wat niet, is waardevolle input die je als leerkracht en school kan helpen om beter onderwijs op maat te bieden.

 • Nieuw! Werkboek 'corona in mijn leven'

  Het leven in deze crisisperiode heeft grote impact op kinderen. Allerlei veranderingen in de omgeving vragen hun aandacht en roepen ook vragen op. Het nieuwe werkboek ‘corona in mijn leven’ helpt om alle vragen en gedachten van kinderen letterlijk een plekje op papier te geven.

 • Download de gratis handreiking ‘In gesprek blijven met kinderen en ouders’

  Onderwijs op afstand: het doet iets met kinderen en hun ouders. Hoe kom je erachter hoe het nu echt met ze gaat? Hoe communiceer je met ouders die nu voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het onderwijs? En hoe kun je toch aan een fijn groepsgevoel blijven werken? Download onze handreiking met tips, voorbeeldvragen en valkuilen.

 • Accreditatie voor cursussen orthopedagogen en psychologen bij Driestar onderwijsadvies

  Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

 • Vier nieuwe uitgaven in onze webwinkel

  De afgelopen maanden hebben wij vier nieuwe boeken uitgegeven rondom uiteenlopende thema's. Verwerkingsboek voor nieuwkomers, prentenboek rondom mediawijsheid, boek rond persoonsvorming en een praktisch boek om waarde(n)vol onderwijs te geven. Bestel de boeken in onze webwinkel!

 • Nieuw! Verwerkingsboek voor nieuwkomers

  Verhuizen naar een ander land heeft een grote impact op kinderen. Weg uit het vertrouwde naar een onbekende omgeving maakt hen kwetsbaar. Het nieuwe verwerkingsboek 'Nu woon ik hier' helpt hun veerkracht te vergroten.

 • Nieuwkomers en trauma

  De school is net uit. Alle kinderen lopen lachend en pratend over het schoolplein. Het is de eerste maandag van de maand. De sirene gaat. Amina’s ogen worden groot van angst. Ze rent naar de juf toe en slaat haar armen stijf om haar middel. De leerkracht praat rustig, neuriet een liedje en voelt dat Amina langzaam ontspant.

 • Tips bij sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen

  Een baby huilt om aan te geven dat hij honger, een vieze broek of slaap heeft. Het is een vorm van uiten van emoties. De prilste vorm van sociaal-emotionele ontwikkeling. De peuter kan een fase hebben dat hij overal ‘nee’ op zegt. Ook dit is een vorm van sociaal-emotionele ontwikkeling. In dit artikel zoomen we in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen en krijg je per leeftijdsfase tips.

 • Save the date: alle symposia en conferenties nieuwe schooljaar

  Na de zomervakantie gaat het nieuwe schooljaar van start! In dit nieuwe jaar zijn weer een tal aan conferenties, symposia en andere dagen gepland. Van de Schoolleidersdag en het Vianencongres tot het symposium Jonge Kind en de Make-IT day. Houd dus een gaatje vrij in je agenda.

 • Basis GGZ op de school

  Voor het jaar 2018 hebben we weer veel jeugdhulpcontracten met gemeenten af mogen sluiten voor EED en basis GGZ. Zeker in de basis GGZ zijn er een aantal zorgregio’s bijgekomen waar het voorheen nog niet mogelijk was om deze trajecten aan te bieden op de scholen. Daar zijn we dankbaar voor!

 • Pesten geeft onveiligheid in de hele groep (VIDEO)

  Een op de negen leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt gepest, bleek deze week uit een vragenlijst van het RIVM onder 100.000 kinderen in klas 2 en 4. Carolien Prins, orthopedagoog en psycholoog bij Driestar onderwijsadvies, schoof aan in het programma Uitgelicht van Family7 om uitleg te geven over pestgedrag in het voortgezet onderwijs.

 • Veelgestelde vragen over het Lerarenregister

  Welke nascholing telt precies mee voor het Lerarenregister? Moeten al mijn nascholingsactiviteiten gevalideerd zijn? Driestar onderwijsadvies geeft antwoord op de meest gestelde vragen over het Lerarenregister.

 • Eigenaarschap bij pesten

  Hieronder twee verhalen over pesten en eigenaarschap. Ze zijn waar gebeurd - ze speelden zich af eind tachtiger, begin negentiger jaren van de vorige eeuw. De jongens-beschermer (momenteel begin dertig) en de meisjes-beschermster (momenteel tweede helft dertig) zijn broer en zus.