Wat is Ernstige Enkelvoudige Dyslexie?

Uit onderzoek blijkt dat nog geen 4% van de kinderen ernstige enkelvoudige dyslexie heeft. Toch worden veel meer kinderen aangemeld voor dyslexieonderzoek en wordt zo’n 8% van de kinderen hiervoor behandeld.Uit onderzoek van professor Blomert is gebleken dat 10% van de kinderen zwakke lezers zijn. Een deel van hen heeft dyslexie, een neurologisch probleem in de taalverwerking.

Een heel klein deel van de kinderen (3,6%) heeft dyslexie die zo ernstig is, dat zij zonder behandeling niet kunnen functioneren in de maatschappij. Dit noemen we ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Deze kinderen kunnen hiervoor behandeld worden door een orthopedagoog of psycholoog.

Om te weten welke kinderen tot deze 3,6% behoren, zullen scholen zwakke lezers eerst extra ondersteunen in de klas en bij onvoldoende resultaat buiten de klas door een remedial teacher. Als dat allemaal niet helpt, kan de leerling aangemeld worden voor EED onderzoek.

Uit dat onderzoek blijkt of de dyslexie ernstig genoeg is om een EED behandeling te krijgen. Het onderzoek en de behandeling vallen onder de Jeugdwet en worden betaald door de gemeente.