Dyslexie: tips en tools voor leerkrachten

Heb je een of meerdere leerlingen met dyslexie in je klas? Deze tips en tools kunnen je helpen.

Algemene tips
 • Heb positieve verwachtingen van een leerling met dyslexie: benadruk waar hij of zij goed in is en stel reële eisen aan het werk en de werkhouding.
 • Zorg voor succeservaringen en bespreek waaraan het succes te danken is.
 • Geef positieve feedback, zodat de leerling zo goed mogelijk gemotiveerd blijft.
 • Geef dyslectische leerlingen geen onvoorbereide leesbeurt.
 • Controleer met regelmaat de agenda, werkboeken en schriften, om te zien of de aantekeningen leesbaar zijn overgenomen. Geef anders kopieën van een klasgenoot of het eigen dictaat.
 • Bespreek de aanpak van het huiswerk en slecht gemaakte toetsen.
 • Stel leerlingen op hun gemak bij repetities en toetsen, geef zo mogelijk meer tijd voor het afronden van het werk.
 • Bied toetsen duidelijk en goed leesbaar aan.
 • Overhoor met regelmaat mondeling of bespreek de toets na.
 • Sta gebruik van het woordenboek toe.
 • Sta gebruik van een tekstverwerker toe.
 • Schaf luisterboeken aan. Dan kunnen kinderen meepraten over 'gelezen' boeken en die luisteren tijdens het stil lezen.
 • Stimuleer overleg met andere leerlingen.
 • Maak zonodig duidelijk aan klasgenoten dat extra faciliteiten geen voorrecht maar noodzaak zijn.
Tips voor moderne vreemde talen
 • Reken spellingfouten alleen mee in de beoordeling als daar gegronde redenen voor zijn.
 • Stel geen onnodige eisen aan de schriftelijke kant van de vreemde talen.
 • Geef hulpmiddelen.
 • Geef bij slecht gemaakt werk een herkansing.
 • Plan geen twee taalproefwerken of –toetsen op een dag
Tips voor overige vakken
Beoordeel de leerling op zijn vakinhoudelijke kennis en niet op de spelling.