Basis GGZ

Bent u op zoek naar psychologische hulp (basis GGZ) voor uw kind? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Psychische klachten kunnen ervoor zorgen dat uw kind thuis en/of op school vastloopt. Behandelaren van Driestar educatief bieden kortdurende psychologische hulp (basis ggz), met als doel het welbevinden van uw kind te vergroten en u handvatten te geven uw kind te ondersteunen.

Orthopedagogen en psychologen van Driestar educatief hebben veel kennis en ervaring van zowel psychische problematiek bij jongeren als over het leren van kinderen en jongeren op school. De school is een belangrijke leefomgeving voor het kind. Wanneer een kind niet goed in zijn vel zit, heeft dat vaak een negatief effect op het gedrag en de prestaties die hij/zij op school laat zien. Als u hier toestemming voor geeft nemen we de informatie die de school over uw kind heeft mee in onze behandeling. Met elkaar zoeken we naar de oorzaak van de problematiek en hoe we uw kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Bovendien is het voor iedereen (gezin, school en behandelaar) fijn om te weten wat de afspraken zijn gedurende een behandeling. Zo kunnen we de zorg afstemmen en ervoor zorgen dat we uw zoon of dochter op een goede manier begeleiden op weg naar stabiliteit. Dit is de reden dat wij graag optrekken in de driehoek gezin – school – behandelaar. Uw school vindt dat belangrijk en biedt ons daarom de mogelijkheid te observeren, en soms zelfs te behandelen, in een ruimte in school. Zo kunt u dicht bij huis terecht met uw hulpvraag, bij een christelijke hulpverlener. Dit maakt de drempel tot de zorg die nodig is lager: een vertrouwde behandelaar in een vertrouwde omgeving.

P.J.A. (Petra) van Nederpelt

NVO Orthopedagoog-generalist
Teamleider Dyslexie

Telefoon:
0182-760743 0182-760743
LinkedIn: