Digileerwijzer

Digileerwijzer wijst je de weg in het oerwoud van keuzes rond digitale leermiddelen. Vul, liefst in overleg met je teamgenoten, de vragenlijsten in en ontdek welke keuzes het beste passen bij jouw visie en onderwijssituatie. 

Over Digileerwijzer

Onderwijs is in beweging. Wie zijn oor te luister legt bij de goeroes van de 21e eeuw, voelt de spanning. "We klikken ons verstand kapot", schrijft dr. Manfred Spitzer. "We bereiden onze kinderen niet voor op de maatschappij van 2025 maar van 1990", zegt Maurice de Hond. 

Welke richting is de juiste - en welke consequenties heeft dat voor de vele keuzes bij het gebruik van ict en media in het onderwijs? De Digileerwijzer helpt je daarbij, in drie stappen: 

1. Visie op onderwijs

Een veelgemaakte fout is dat een school begint met het aanschaffen van apparatuur en het aanleggen van een netwerk zonder dat er een duidelijke visie is geformuleerd. "We hebben acht iPads gekocht en die circuleren nu zodat de leerkrachten wat kunnen uitproberen." 

Technologie mag niet leidend zijn bij onze keuzes. De Digileerwijzer stelt een aantal kritische vragen om je visie op onderwijs scherp te krijgen. Wie moet volgens jou de regie hebben bij het leren: de leraar of de leerling? Gaat het in je lessen om weten of om begrijpen? Hoe belangrijk is de ontmoeting tussen leraar en leerling? Het antwoord op deze vragen is belangrijk - dat bepaalt hoe je die media wil gaan inzetten.

2. Visie op mediagebruik

Wordt het Microsoft of Google, Apple of Samsung? Belangrijke vragen, maar niet dé belangrijkste. Bij de Digileerwijzer gaan we een spa dieper. Moeten we mediagebruik op school aanmoedigen of juist afremmen? Moeten we ons zorgen maken over de verminderde aandacht van leerlingen? Is de beeldcultuur een bedreiging of moeten leerlingen daar juist mee leren omgaan?

Deze tweede serie vragen van de Digileerwijzer gaat dus over je visie op mediagebruik. Media hebben grote invloed op de leefwereld van jongeren en het gebruik op school staat daar niet los van. Het antwoord op deze vragen speelt daarom ook een rol bij keuzes rond mediagebruik in het onderwijs.

3. Scenario's

Als je een tiental vragen hebt beantwoord, schetst de Digileerwijzer een scenario. Dat is nog geen blauwdruk voor je ict-plannen voor de komende jaren. Het is pas het begin van een traject waarbij nog tal van andere vragen verschijnen. Maar het scenario wijst je wel een bepaalde richting en die is optimaal afgestemd op jullie visie op leren en mediagebruik. 

Werkwijze

De Digileerwijzer is meer dan een simpele vragenlijst. Het gaat niet alleen om de antwoorden op de vragen, maar om het denkproces dat daar aan vooraf gaat. Daarom haal je het meeste uit deze de Digileerwijzer als je die samen met je collega's invult. Dat kunnen de collega's uit je team, sectie, vakgroep of afdeling zijn - in elk geval de collega's met wie je in een vergelijkbare onderwijssituatie zit. 

Neem er even de tijd voor. Bespreek samen elke vraag voor je antwoord geeft. Dit gesprek is essentieel in het formuleren van een collectieve visie. En: laat je begeleiden in dit traject. Voor meer informatie kun je terecht bij een van onze adviseurs.