Essenties van christelijk leraarschap

Het boek Essenties van christelijk leraarschap – een kleine onderwijspedagogiek - gaat over de kern van christelijk leraarschap. Het is een spiegel om leraren, bestuurders, leidinggevenden en studenten de vraag te stellen hoe zij zich tot deze essenties verhouden.

teaser_essenties_groot.pngIedereen in het onderwijs kent het gevoel: ik ben druk met van alles en nog wat, maar de vraag waarom ik dit alles doe, komt een beetje in de verdrukking. Soms is er gewoon tijd nodig voor het bespreken van de trage vragen. Waarom is deze school er ook alweer? Wat wil ik met mijn onderwijs bereiken? Wat heeft dat met mezelf te maken?

Richtingwijzers

Vanuit de Bijbel geeft Essenties van christelijk leraarschap een aantal richtingwijzers voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Het ideaalbeeld dat geschetst wordt, bedoelt het handelen van de leraar in de klas zo goed mogelijk te benaderen. De tekst is echter geen blauwdruk of programma, maar moet gelezen worden als een wenkend perspectief.

>> Bestel het boek in onze webwinkel 

Bezinningsbijeenkomsten

De ervaring leert dat onderwijsgevenden niet zozeer het lezen van dergelijke boeken interessant vinden, maar vooral het met elkaar erover praten. Daarom biedt Driestar onderwijsadvies ondersteuning bij het opzetten van bezinningsbijeenkomsten rondom Essenties.

Maatwerk per school

Het boek biedt de mogelijkheid voor maatwerk. Eén bijeenkomst of meerdere bijeenkomsten. Eén thema of meerdere thema’s. Het doel van christelijk onderwijs, de leraar en de leerling, het curriculum en pedagogiek/didactiek kunnen zulke thema’s zijn. Maar een team kan ook inzoomen op de school als gemeenschap, de meetcultuur of vragen rondom zelfontplooiing, individualisering en passend onderwijs. Kortom: stof genoeg voor een of meer inspiratiebijeenkomsten.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.