Dyslexie Academie

In een klas zitten gemiddeld drie leerlingen bij wie sprake is van dyslexie. Ook zijn er leerlingen die moeite hebben met lezen en spellen. Een goede signalering, observatie en begeleiding van dyslexie is daarom belangrijk

Dyslexie-informatie

Bij Driestar educatief kun je terecht voor diagnostiek en behandeling van (ernstige) dyslexie.

Lees meer >

Dyslexie in de klas

Jij bent leerkracht, misschien al een aantal jaar, misschien nog maar net. Eén ding staat vast: vroeg of laat, zit er een leerling in je klas met ernstige dyslexie. 

Lees meer >

Dyslexie en opvoeding

Een kind met dyslexie heeft vaak ook gevoelens van faalangst of een laag zelfbeeld. De begeleiding vraagt van ouders extra aandacht, inspanning en vaardigheden.

Lees meer >

EED/diagnostiek

Bij Driestar educatief kun je terecht voor diagnostiek en behandeling van (ernstige) dyslexie.

Lees meer >