Casus: ervaring van een moeder

Carmen heeft al vanaf groep 3 moeite gehad met lezen en spelling, maar eind groep 6 kreeg zij de diagnose dyslexie pas echt. Wat ons als ouders erg opviel, was dat het haar echt opluchtte. Ze wilde altijd alles zo goed doen, maar het lukte gewoon niet, hoe hard ze ook werkte. Wij hoorden haar steeds vaker zeggen: “Ik kan het toch niet”, “Ik ben dom”, of “Ik hoef het toch niet te leren, want het heeft geen zin”.
 
Carmen werd minder vrolijk, ondanks dat wij haar vertelden dat ze waarschijnlijk dyslexie had.
 Vanaf het moment dat het voor haar bevestigd werd dat ze daadwerkelijk dyslexie heeft, veranderde ze weer in onze vrolijke dochter. Er werd gestart met de dyslexiebehandelingen en ze kreeg weer plezier in leren. Zelfs in lezen!
 
 Dit komt zeker door de dyslexiebehandeling die ze via Driestar educatief heeft gekregen.
 Op een heel positieve manier is aan haar en aan ons als ouders goed uitgelegd wat haar zwakke punten waren, en hoe deze te behandelen zijn. Per kwartaal werd haar voortgang getoetst en de uitkomsten ervan werden telkens met haar, ons en de school besproken.
 
 De spellingregels werden haar op een leuke manier weer uitgelegd en er werd veel geoefend. Dit gebeurde in een rustige ruimte waarbij ze alle aandacht van de behandelaar kreeg.
 We horen Carmen nu de spellingregels zachtjes voor zichzelf toepassen wanneer ze huiswerk zit te maken. Ze heeft weer handvatten gekregen om de moeilijke dingen op te lossen.
 Carmen zit nu in groep 8 en is bijna klaar met het behandelplan. Het resultaat is voor ons echt boven verwachting. Carmen vindt het zelfs jammer dat de behandelingen bijna klaar zijn. Prettig is dat Driestar Educatief de school en de ouders sterk betrokken heeft bij de behandeling.
 
 Wat hebben de dyslexiebehandelingen voor ons betekend? Kort samengevat: Onze dochter heeft geleerd op een positive manier te kijken naar haar probleem en weet het geleerde vanuit de behandelingen in de praktijk toe te passen. Ze merkt zichtbaar resultaat en accepteert nu ook dat er dingen zijn die moeilijk zullen blijven. Wij zien de overstap naar het voortgezet onderwijs nu weer positief tegemoet!
 

Joke Goudswaard, moeder van Carmen