Aanmelding Dyslexieonderzoek

Op deze pagina lees je meer over de aanmelding van je kind of leerling voor dyslexieonderzoek bij Driestar educatief. Ook kan op deze pagina het leerlingdossier ingestuurd worden.

Voorwaarden

Je wilt je kind aanmelden voor een dyslexieonderzoek. Hierbij zijn in ieder geval twee zaken erg belangrijk.
  1. Je kind scoort meerdere malen een E-scoremet lezen en/of spellen
  2. Je kind heeft of voor lezen of voor spellen intensieve hulp gekregen
Om zeker te weten of je kind in aanmerking komt voor een onderzoek is het altijd raadzaam om te overleggen met de leerkracht of intern begeleider.

Dossier

Om een onderzoek aan te vragen moet er een dossier aangemaakt worden. Dat kun je doen door de volgende documenten te downloaden van onze website. De documenten kun je insturen via onderstaand formulier. Het dossier zal dan beoordeeld worden door een van onze hoofdbehandelaren en indien nodig wordt een beschikking voor een dyslexieonderzoek (en behandeling) worden aangevraagd. Uiteraard word je op de hoogte gehouden van het wel of niet aanvragen van een beschikking.

Let op: de documenten 1 t/m 6 zijn nodig voor alle aanvragen. De documenten bij 7 t/m 9 zijn alleen van toepassing als er sprake is van hardnekkige en ernstige problematiek. Zie voor meer informatie de checklist schooldossier.
Let op: max. 15mb totaal