Voor- en vroegschoolse educatie

Voorschoolse educatie vindt plaats in een peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf en is bedoeld voor peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar. De voorschoolse educatie valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Vroegschoolse educatie gebeurt in basisscholen en is gericht op kinderen in de kleuterklassen. VVE richt zich niet alleen op de taalontwikkeling, maar ook op andere ontwikkelingsgebieden. Het gaat om de:
 • Taalontwikkeling: die wordt gericht gestimuleerd door de beginnende geletterdheid en de woordenschat.
 • Beginnende rekenvaardigheid, zoals het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
 • Motorische ontwikkeling: het ontwikkelen van grove en fijne motoriek staat hier centraal
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: zoals het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samen spelen en werken.
Om deze doelen te bereiken, wordt bij VVE gewerkt met specifieke VVE-programma's.

Doelgroepkinderen

Kinderen die in aanmerking komen voor VVE worden 'doelgroepkinderen' genoemd. In de voorschoolse periode is de gemeente verantwoordelijk voor het bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor VVE. Gemeenten en schoolbesturen krijgen geld van het Rijk om de benodigde vve-voorzieningen te bekostigen op basis van het aantal 'gewichtenkinderen' in een gemeente, maar hebben zelf de ruimte om criteria op te stellen voor de definitie van doelgroepkinderen.

Driestar onderwijsadvies heeft alles in huis om jou te helpen aan de eisen van de overheid en gemeenten te (gaan) voldoen. Bekijk hieronder ons volledige aanbod!

 • Startblokken
  Wil je graag ontwikkelingsgericht werken? Het opstarten hiervan kan lastig zijn: het doel is wel duidelijk, maar wat wordt jouw aanpak, waar liggen uw speerpunten en hoe betrekt u de ouders hierbij? Het erkende vve-programma Startblokken van basisontwikkeling helpt daarbij! Je kunt een certificeringstraject volgen of een cursus op maat.

  Kijk voor meer informatie op onze aanbodpagina Startblokken. Voor overige vragen, kun je contact opnemen met onze onderwijsadviseur.
 • Doe meer met Bas
  Al veel peuterspeelzalen en basisscholen werken met veel plezier met het VVE-programma Doe meer met Bas.

  Basiscursus Doe meer met Bas

  Om meer uit jouw Bas-aanpak te kunnen halen, biedt Driestar onderwijsadvies de basiscursus Doe meer met Bas aan. Het programma werkt aan een optimale ontwikkeling van de kinderen in jouw groep. In deze cursus van tien dagdelen wordt de opzet en inhoud van de Bas-materialen toegelicht. Ook is er aandacht voor de vier ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling

  Je leert tijdens deze cursus hoe je jouw Bas-aanpak het beste kunt aansluiten bij de behoeften van de kinderen in jouw groep.
  Voor meer informatie over Doe meer met Bas verwijzen we je door naar onze cursuspagina
 • Vier VVE
  Vier VVE is een basiscursus voor Voor- en Vroegschoolse educatie. In de cursus Vier VVE krijg je informatie hoe je als pedagogisch medewerker de ontwikkeling van de kinderen kunt begeleiden, verdiepen en verrijken. 

  Meer informatie over de cursus Vier VVE kun je vinden op onze cursuspagina

   

 • Basis VVE

  Ben je als pedagogisch medewerker, invaller of vrijwilliger betrokken bij een VVE locatie? Dan is het belangrijk dat je VVE-gekwalificeerd bent.

  Nieuwe wet- en regelgeving

  Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuwe wet- en regelgeving. In die regelgeving staat dat pedagogisch medewerker minimaal 12 dagdelen scholing nodig hebben om goed te kunnen werken in de vve. In de Basistraining VVE, die bestaat uit 12 modules, gaan we in op de ontwikkeling van spel, motoriek, taalvaardigheid en sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen van 0 tot 6 jaar. Ook is er een module over observeren en het belang van ouderbetrokkenheid.

  Ervaren onderwijsadviseurs die gespecialiseerd zijn in het (zeer) jonge kind zullen de bijeenkomsten verzorgen. Vanuit het expertiseteam Jonge Kind worden zij op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen rondom het (zeer) jonge kind.
   

  Doelgroep

  Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten die nog geen of weinig basiskennis van of ervaring met VVE hebben. Door het volgen van de 12 VVE-modules ben je VVE gekwalificeerd.

  Kosten en aanvragen

  Deze basiscursus VVE wordt op aanvraag gegeven. De kosten zijn  €1200,- per deelnemer.  Bij tien deelnemers kan de cursus op locatie gegeven worden. 

  Voor aanvragen van deze cursus of om meer informatie te ontvangen, kun je contact opnemen met de onderwijsadviseur. 
 • Ouderbetrokkenheid

  Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen ouders en school? Bekijk onze video!

  Binnen passend onderwijs vinden wij ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Zeker wanneer er zorgen zijn rondom een kind en het extra ondersteuning nodig heeft, is een constructieve samenwerking tussen ouders en de school noodzakelijk. Maar ook wanneer een kind goed in z’n vel zit en prima mee kan komen, is het goed ouders blijvend te betrekken bij het onderwijs aan hun kind. Want samen weet je meer!

  Scan om ouderbetrokkenheid te meten

  Onlangs heeft Driestar onderwijsadvies de quickscan ouderbetrokkenheid voor de kinderopvang ontwikkeld. Er was al een scan voor de basisscholen, maar op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is het evengoed belangrijk om de ouderbetrokkenheid te meten! De scan bevat 32 stellingen over onderwerpen als ouderparticipatie, opvoeden en communicatie. 

  Meer informatie

  Voor meer informatie over de quickscan, neem contact op met onze onderwijsadviseur. Meer informatie over ouderbetrokkenheid  kun je vinden op onze pagina

 • Baby aanbod
  Driestar educatief biedt de cursus Werken met baby's aan. Deze cursus is ontwikkeld door het Nederlands Jeugd Instituut en voldoet aan alle criteria voor een goede training in de babyopvang.

  Kijk op onze cursuspagina Werken met baby's voor meer informatie en om je aan te melden!
   
 • Vroegsignalering
  Juf Joyce kijkt naar haar kinderen… Wat een activiteit! Masja doet verwoede pogingen om haar pop een (ander) truitje aan te trekken. Het gaat al beter dan twee weken terug! Tim is met zijn favoriete puzzel bezig, straks eens kijken of hij ook een andere puzzel kan….Dan wordt haar aandacht naar Lars getrokken. Lars vindt ze moeilijk te begrijpen… Hij kan zomaar ineens boos worden… En soms ook intens verdrietig zijn. Hoe kan ze hem geven wat hij nodig heeft?
   
  Herken je deze vragen? Vragen als: Wat is normaal gedrag en wat niet? Hoe begeleid ik kinderen als Masja, Tim en Lars? Deze en andere vragen komen in onze cursus Vroegsignalering aan bod.