Kind volgsystemen

In ParnasSys zijn leerlijnen ontwikkeld waarmee je als leerkracht de ontwikkeling van het zeer jonge kind en het jonge kind nauw kunt volgen. 

Leerlijnen zeer jonge kind

Je wilt als pedagogisch medewerker de brede ontwikkeling van zeer jonge kinderen stimuleren, volgen en in kaart brengen. Om dat te bereiken is het nodig dat je goed zicht hebt op wat je groep én wat individuele kinderen al kunnen én wat de zone van naaste ontwikkeling is.

Leer-en ontwikkelingslijnen 0-7 jaar in ParnasSys is een mooi instrument om daarvoor te gebruiken.
De leer-en ontwikkelingslijnen 0-7 jaar hebben betrekking op de ontwikkelingsgebieden sociaal emotioneel, spel, taal, rekenen en motoriek.

Leerlijnen jonge kind

Je wilt leerlingen uitdagen om zich te ontwikkelen. Je streeft naar maximale betrokkenheid en een goed welbevinden. Om dat te bereiken is het nodig dat je goed zicht hebt op wat je groep én wat individuele leerlingen al kunnen én wat de zone van naaste ontwikkeling is.

Zodat je maximaal tijd kunt besteden aan dát waar je voor hebt gekozen toen je in het onderwijs ging werken: kinderen inspireren en stimuleren. Zodat ze hun eigen ontwikkelmogelijkheden optimaal kunnen benutten.
Leer- en ontwikkelingslijnen 0-7 jaar in ParnasSys is een mooi instrument om de ontwikkeling van kinderen van 0-7 jaar in kaart te brengen. Lees verder op de pagina Leerlijnen 0-7 jaar.

Observeren en registreren met KIJK!

Met KIJK! observeer je de totale ontwikkeling van kinderen. Deze ontwikkeling is onderverdeeld in een aantal ontwikkelingslijnen die je houvast geven in het observeren van de kinderen en die je helpen bij het vroegtijdig signaleren van een stagnatie of voorsprong in de ontwikkeling. 

Met KIJK! werk je handelingsgericht. Het boek 'Kijk Kies Doe voor kleuters' geeft je handvatten voor het plannen van een aanbod passend bij de onderwijsniveaus, onderwijsbehoeften en de talenten van je kinderen.

Rondom dit thema biedt Driestar educatief de cursus Observeren en registreren met KIJK! aan voor leekrachten in de onderbouw!