Mediawijsheid voor (V)SO en SBO

Kinderen en jongeren leren als christen om te gaan met digitale media en inzicht te krijgen in alle aspecten van mediawijsheid. Dat is de uitdaging waar professionals/opvoeders voor staan. Ook als het kinderen/jongeren zijn met specifieke behoeften of beperkingen.

Op verzoek van de vijf besturen voor reformatorisch (voortgezet) speciaal onderwijs is Driestar educatief in het najaar van 2016 gestart met een project om leerlingen met specifieke behoeften en hun opvoeders/leerkrachten te onderste unen bij het werken aan mediawijsheid. Dit vraagt om inzicht, bewustwording en praktische vaardigheden. Het project gaat praktische handvatten hiervoor bieden.

Aanleiding

Aanleiding voor het project is de snelle ontwikkeling van nieuwe generatie media die niet meer weg te denken is uit de maatschappij en de wijze waarop leerlingen uit het SBO/(V)SO, met hun beperkingen en kwetsbare status, met deze media in aanraking komen en ermee omgaan. De kwetsbaarheid van deze leerlingen op gebied van begrenzing, zelfregulatie, gevoeligheid, gewetensvorming en communicatie zorgt voor een urgente vraag naar achtergrondinformatie en suggesties over mediawijsheid voor deze leerlingen, hun ouders/opvoeders en leerkrachten, gebaseerd op Bijbelse richtlijnen.

De initiatoren

De besturen van de vijf reformatorische scholen die initator zijn van dit project:
 • Eliëzer- en Obadjaschool, Zwolle;
 • Rehobothschool, Barneveld;
 • Samuëlschool en ds. N.H. Beversluisschool, Gouda;       
 • Eben-Haëzerschool en Samuëlschool, Kapelle;
 • De Rank, De Wijngaard en De Akker in Barendrecht, Sliedrecht en Werkendam.

Inhoud

Het project is opgesplitst in de volgende vijf onderdelen:
 1. Ontwikkelen van leerlijn Mediawijsheid voor SBO/(V)SO gebaseerd op de uitgangspunten van Media Attitude Model.
 2. Toepassingsmogelijkheden (voorbeelden en tips) in kaart brengen van moderne media voor EMB leerlingen en meerbegaafde leerlingen.
 3. Tips en achtergrondinformatie verzamelen en ontwikkelen voor leerkrachten over hoe de pedagogische en didactische vaardigheden versterkt kunnen worden door de bewuste inzet van media.
 4. Ontwikkelen van website/uitbreiden van de website van Driestar educatief met informatie over mediawijsheid voor deze doelgroep.
 5. Toepassingsmogelijkheden in kaart brengen voor het handig werken met foto’s, film, etc.

Doelstelling van het project

Doelstelling van het project is het bevorderen van mediawijsheid bij leerlingen uit het SBO/(V)SO en toerusting om hen om te leren gaan met moderne media in hun eigen leeromgeving. Dit vanuit het oogpunt van drie doelgroepen, te weten de leerlingen zelf, de ouders/opvoeders en leerkrachten. Voor allen geldt dat het nodig is dat zij beschikken over kennis, vaardigheden én een houding die wordt getypeerd door het bewust maken van keuzes, passend bij het ontwikkelingsniveau, gebaseerd op Gods geboden.

Het Media Attitude Model als basis

Vanuit het lectoraat ‘Nieuwe media in vorming en onderwijs’ onder leiding van dr. S. de Bruijn, dat in december 2016 is afgerond, is het Media Attitude Model ontwikkeld. Dit model wil opvoeders helpen bij het formuleren van een wijze en duurzame opstelling richting media en mediagebruik in opvoeding en onderwijs.

Het Media Attitude Model zal vertaald worden in een leerlijn voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Vanuit het project Mediawijsheid voor (V)SO en SBO zal de leerlijn aangepast worden voor het speciaal onderwijs met daaraan toegevoegd handelingssuggesties.

Lees hier meer over het Media Attitude Model.
Media-Attitude-Model.png

Tijdpad

 • Augustus 2017: leerlijn klaar voor pilot. Heel 2017-2018 wordt gebruikt voor het optimaliseren van deze leerlijn.
 • Mei 2017: website wordt vanaf dit moment voortdurend aangevuld met materialen en suggesties.