Leerlijn mediawijsheid (V)SO en SBO

Hoe bepaal ik mijn lesaanbod op het gebied van mediawijsheid? Welke concrete doelen kan ik stellen voor mijn leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Een antwoord op deze vragen biedt de leerlijn Mediawijsheid voor (V)SO en SBO.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van deze leerlijn. Het is een praktisch instrument om onderwijs rond mediawijsheid voor kinderen uit deze doelgroep inzichtelijk te maken en te plannen.

De leerlijn geeft een opbouw weer in doelen rond mediawijsheid, gebaseerd op de attituden van het Media Attitude Model,  zodat je goed je lesaanbod kunt vaststellen. Door de toevoeging van bronnen biedt de leerlijn  daarnaast suggesties voor de dagelijkse onderwijspraktijk.