Mediawijsheid (v)so en sbo

Mediawijsheid bevorderen bij leerlingen binnen het (v)so en sbo vraagt om inzicht, bewustwording en praktische vaardigheden. Professionals/opvoeders staan voor de uitdaging om hun leerlingen/kinderen zo goed mogelijk, op hun eigen niveau, als christen te leren omgaan met en inzicht te krijgen in alle aspecten van mediawijsheid. Op verzoek van de vijf besturen voor reformatorisch (voortgezet) speciaal onderwijs is Driestar onderwijsadvies in het najaar van 2016 gestart met een project om leerlingen met specifieke behoeften en hun opvoeders/leerkrachten te ondersteunen bij het werken aan mediawijsheid. Het vullen van deze website vormt één van de doelen van het project. Tot de zomer van 2018 zal de inhoud voortdurend worden uitgebreid.
B. (Bertine) Haverhals

Onderwijsadviseur
Orthopedagoog

Telefoon:
0182-540384 0182-540384
LinkedIn:
Twitter: