Aanpak

Driestar onderwijsadvies heeft gekwalificeerde psychologen en orthopedagogen in dienst die ervaren zijn in het ondersteunen van de leerlingenzorg op scholen voor s(b)o. Deze ondersteuning kan zowel op leerling-, groeps- als schoolniveau geboden worden.

In de begeleiding wordt aangesloten bij de structuur van de leerlingenzorg in de school. Deze begeleiding is handelingsgericht.

Mogelijkheden dienstverlening:

  • het uitvoeren van consultaties (observaties, gesprekken met leerkrachten en zorgco√∂rdinatoren, gesprekken met ouders),
  • het verrichten van psychologisch onderzoek en eindonderzoek bij de leerlingen van groep 8.

Daarnaast kan de orthopedagoog of psycholoog ook deelnemen aan het zorgadviesteam en de Commissie van Begeleiding. In overleg kan reguliere dienstverlening altijd passend gemaakt worden voor jullie schoolsituatie.

Binnen de werkgroep s(b)o wordt de kennis rondom dit onderwerp actueel gehouden. Er is veel praktische kennis aanwezig vanuit onze jarenlange ervaring met het begeleiden en onderzoeken binnen het s(b)o.