Speciaal (basis-)onderwijs

Het stimuleren van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling bij leerlingen op een school voor s(b)o is complex. Het bieden van goed onderwijs en goede zorg vraagt van een school daarom de nodige aandacht.

Driestar onderwijsadvies heeft gekwalificeerde psychologen en orthopedagogen in dienst die ervaren zijn in het ondersteunen van de leerlingenzorg op scholen voor s(b)o. Deze ondersteuning kan zowel op leerling-, groeps- als schoolniveau geboden worden.
J.J. (Janneco) 't Hart

Orthopedagoog-generalist
BIG: 29927048931

Telefoon:
0182-760742 0182-760742