Passende leraarbegeleiding

Het streven van Passend onderwijs is dat meer zorgleerlingen opgevangen worden in een reguliere setting. Leraren ervaren een hoge werkdruk en te weinig tijd om zorgleerlingen goed te helpen. Ze stellen veel begeleidingsvragen, met name op gedragsmatig en sociaal-emotioneel gebied.


Orthopedagogen en psychologen hebben te maken met deze begeleidingsvragen. Naast de focus op de ontwikkeling van het kind is het voor orthopedagogen ook belangrijk om zich te richten op de persoon van de leerkracht. Voor deze leerkrachtgerichte Abenadering zijn verschillende modellen te gebruiken.

Oplossingsgerichte gesprekvoering en cognitieve therapie zijn goede modellen die kunnen helpen om in het gesprek met de leraar dicht bij de persoon van de leerkracht te komen en te blijven. Oplossingsgerichte gespreksvoering is gericht op de het bevorderen van de autonomie van de cliënt en bedoeld om hem zo veel mogelijk in zijn ‘kracht’ te zetten. Cognitieve therapie is geschikt omdat het een methode is om de opvattingen en overtuigingen en daarmee de self-efficiancy van leerkrachten te beïnvloeden.

Doelen van deze scholing:

 • Bewustzijn dat bij het geven van adviezen de afstemming op de leerkracht van cruciaal belang is.
 • Kennis over factoren bij de leerkracht die meespelen in (de motivatie tot) het begeleiden van zorgleerlingen.
 • In staat zijn om goed contact te maken met de leerkracht en vanuit goed contact attitude en self-efficacy van de leerkracht positief te beïnvloeden.
 • In staat zijn om daarbij gebruik te maken van elementen van de Oplossingsgerichte gespreksvoering en Cognitieve therapie.

Zakelijke informatie:

 • Duur van scholing: 6 contacturen
 • Investering: 9 uur (waarvan 3 uur literatuurstudie, 6 contacturen)
 • Wijze van kennisoverdracht: college, eigen casuïstiek en huiswerkopdracht
 • Kosten: 295 euro, incl. studiemateriaal en lunch
 • Locatie: Gouda
 • Datum: 16 juni 2020
 • Deze scholing gaat door bij voldoende deelnemers
 • Accreditatie informatie: NVO/NIP 9 punten

Meer informatie en aanmelden

Voor vragen kun je contact opnemen met: Drs. A.W. De Vries, GZ-psycholoog

>>Je kunt je hier aanmelden voor de scholing.