Ouderbetrokkenheid en de behandeling van dyslexie

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een hoge ouderbetrokkenheid de leerresultaten van kinderen positief beïnvloeden. De cursus is erop gericht de theoretische kennis over ouderbetrokkenheid te vergroten en de vaardigheden verbeteren om ouderbetrokkenheid te stimuleren bij ouders van cliënten gedurende de dyslexiebehandeling (o.a. door gericht effectieve feedback te geven). 

Ouders worden hierdoor effectiever geholpen om samen met hun dyslectische kind te oefenen volgens aandachtspunten die vanuit de literatuur als belangrijk worden aangemerkt. Het gaat hierbij om ouderbetrokkenheid in de zin van ‘samenwerken rond leren’.

Doelen van de scholing:

 • Deelnemers zijn bekend met het begrip ouderbetrokkenheid
 • Deelnemers zijn bekend met het effect van ouderbetrokkenheid in relatie tot leerresultaten
 • Deelnemers hebben handvatten om de ouderbetrokkenheid bij de behandeling te  vergroten

Zakelijke informatie:

 • Duur van scholing: 3 contacturen
 • Investering: 3 uur literatuurstudie en praktijkopdrachten
 • Wijze van kennisoverdracht: college
 • Kosten:150 euro, incl. studiemateriaal
 • Locatie: Gouda
 • Datum: 26 mei 2020
 • Deze scholing gaat door bij voldoende deelnemers
 • Accreditatie informatie: NVO/NIP 3 punten

Meer informatie en aanmelden

Voor vragen kun je contact opnemen met: Drs. A.W. De Vries, GZ-psycholoog.

>> Je kunt je hier aanmelden voor de cursus.