Omgaan met ‘lastige’ ouders

In de behandeling van kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie speelt de samenwerking met ouders een grote rol. 

Juist het bundelen van krachten rond de instructie, inoefening en het motiveren van lees- en spellingzwakke kinderen maakt de behandeling van deze kinderen effectief. Toch wordt soms gemerkt dat deze samenwerking onder druk staat. In dergelijke situaties is het een uitdaging om de verbinding met ouders te zoeken zodat belemmeringen in de samenwerking worden opgeheven en de leerling met ernstige, enkelvoudige dyslexie de zorg krijgt die hij of zij verdient.

Doelen van de scholing:

 • In kaart brengen van ouderrelaties die aangegaan worden binnen de behandeling van kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie.
 • Kennis over de driehoek ouder, kind en behandelaar en dit spiegelen naar de eigen praktijk.
 • Kennis hoe in deze driehoek passende interventies kunnen worden ingezet.
 • Herkennen van belemmeringen in de driehoek in de dagelijkse praktijk van de behandeling van kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie.
 • Toepassen van geleerde interventies bij de behandeling van kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie.

Zakelijke informatie:

 • Duur van scholing: 2 contacturen
 • Investering: 3 uur (waarvan 1 uur literatuurstudie, 2 contacturen)
 • Wijze van kennisoverdracht: college, eigen casuïstiek en huiswerkopdracht
 • Kosten: 150 euro, incl. studiemateriaal
 • Locatie: Gouda
 • Datum: 28 november 2019
 • Deze scholing gaat door bij voldoende deelnemers
 • Accreditatie informatie: NVO/NIP 2 PE punten en ADAP 6 punten

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Drs. P.J.A. van Nederpelt, orthopedagoog-generalist.

>>Klik hier om je aan te melden voor deze scholing.