Hechting en trauma

Al vroeg in de ontwikkeling kunnen kinderen dingen meemaken die zeer ingrijpend zijn. In de vroege ontwikkeling zijn trauma en hechting heel nauw met elkaar verweven. Een kind dat zich niet goed hecht, zal veel gemakkelijker openstaan voor trauma. Ook kunnen ernstige trauma’s een gezonde hechting in de weg staan.
 

Wanneer kinderen naar school gaan, neemt het de hechtingspatronen, maar ook eventuele traumatische ervaringen, als een onzichtbare koffer met zich mee. De hechting en traumatische ervaringen hebben invloed op het leren.
Een orthopedagoog/psycholoog die werkt in het onderwijs is regelmatig betrokken bij leerlingen bij wie sprake is van problemen in de hechting of die traumatische ervaringen hebben opgedaan. Hoe kunnen deze leerlingen herkend worden en wat kan leerkrachten en andere betrokkenen geboden worden om hier zo goed mogelijk mee om te gaan?

Doelen van de scholing:

 • Achtergrondkennis over hechting en trauma opfrissen en verdiepen.
 • Herkennen van signalen die kunnen wijzen op een trauma of problemen in de hechting.
 • Kennis over materialen die ingezet kunnen worden in de diagnostiek van trauma en hechting.
 • Ontvangen van tools in de begeleiding en advisering van leerkrachten en andere betrokkenen.

Praktische informatie:

 • Duur van scholing: 5,5 contacturen
 • Investering: 10 uur (waarvan 2,5 uur literatuurstudie, 5,5 contacturen, 2,5 nawerk)
 • Wijze van kennisoverdracht: college, diverse werkvormen en reflectieverslag na afloop
 • Kosten: 295 euro, incl. studiemateriaal en lunch
 • Locatie: Gouda
 • Datum: 13 februari 2019
 • Deze scholing gaat door bij voldoende deelnemers
 • Accreditatie informatie: NVO/NIP

Meer informatie en aanmelden:

Voor meer informatie over deze cursus kun je contact opnemen met Joppa Nijsse MSc, orthopedagoog-generalist

>> Meld je hier aan voor deze cursus.