Dyslexie en hoogbegaafdheid

In de praktijk van het werkveld is het opvallend dat kinderen met een begaafd tot hoogbegaafd niveau niet tot nauwelijks in aanmerking komen voor de diagnose dyslexie. Dit leidt bij ouders en school vaak tot frustratie, omdat deze kinderen wel degelijk tegen een belemmering aanlopen.

Orthopedagogen hebben bij deze problematiek een belangrijke signalerende en adviserende rol. Het is daarom belangrijk dat zij kennis hebben van het onderwerp dyslexie en hoogbegaafdheid. In deze scholing komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 • Definitie en kenmerken van hoogbegaafdheid
 • Definitie dyslexie
 • Diagnostiek bij (hoog)begaafde kinderen met lees- en of spellingproblemen
 • Begeleiding die gegeven kan worden

Doelen van de scholing:

 • De cursisten weten belangrijke kenmerken van hoogbegaafdheid.
 • De cursisten zijn op de hoogte van aandachtspunten rondom dyslexie bij hoogbegaafde leerlingen.
 • De cursisten zijn op de hoogte van sociaal emotionele aspecten rondom dyslexie en hoogbegaafdheid.
 • De cursisten zijn op de hoogte van begeleidingsmogelijkheden voor kinderen met dyslexie en hoogbegaafdheid en kunnen hierin een adviserende rol nemen.

Zakelijke informatie:

 • Duur van scholing: 6 contacturen
 • Investering: 9 uur (waarvan 3 uur literatuurstudie, 6 contacturen)
 • Wijze van kennisoverdracht: college, groepsopdracht in casus en reflectieverslag
 • Kosten: 295 euro, incl. studiemateriaal en lunch
 • Locatie: Gouda
 • Datum: 7 juli 2020
 • Deze scholing gaat door bij voldoende deelnemers
 • Accreditatie informatie: NVO/NIP 6 PE punten en ADAP 3 punten

Meer informatie en aanmelden

De contactpersoon voor deze scholing is: W.C. Visser-Lammers MSc, orthopedagoog-generalist.

>>Aanmelden voor de scholing kan hier.