Taal- en rekendoelen CED, welke zijn cruciaal? 15 februari 2017

Werk je met de CED basisleerlijnen voor taal en rekenen en wil je hierin een selectie maken? Welke doelen kunnen primair en welke doelen kunnen secundair ingezet worden? Driestar onderwijsadvies legt uit hoe je dit kan doen.

Doelgericht werken

Doelgericht werken: het plannen én volgen van doelen. Veel scholen kiezen ervoor om hun onderwijs vorm te geven middels de inzet van leerlijnen en doelen. Zij maken hierbij graag gebruik van de met subsidiegeld ontwikkelde CED-groep leerlijnen. Naast leerlijnen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs, biedt de CED-groep ook leerlijnen en doelen voor het regulier onderwijs (de basisleerlijnen). De basisleerlijnen taal en rekenen voldoen aan de referentieniveaus 1F en 1S en zijn ook inzetbaar voor leerlingen met een lagere uitstroomverwachting. Ook zijn er basisleerlijnen beschikbaar voor vakken die niet tot de hoofdvakgebieden behoren.

Selectie

In dit artikel gaan we in op de praktische inzet van de CED basisleerlijnen en doelen in de praktijk van iedere dag. Veel scholen die leerlijngericht werken aan de hand van deze doelen, worstelen in de praktijk vaak met de omvang van deze leerlijnen. Het is onmogelijk om alle leerlingen op al deze doelen te volgen en het onderwijs hierop af te stemmen. Daarom wordt er door scholen vaak een selectie toegepast in bijvoorbeeld het aantal leerlijnen dat zij inzetten, of het aantal beschreven doelen per niveau. Op basis van de visie van de school kunnen er per leerlijn enkele primaire doelen worden geformuleerd die het uitgangspunt vormen voor het te geven onderwijs en de te registreren vorderingen.

Primaire en secundaire doelstellingen

Enkele vakspecialisten binnen Driestar onderwijsadvies hebben bij de CED basisleerlijnen taal en rekenen aangegeven wat primaire en secundaire doelen zijn. De primaire doelen zijn de doelen waar het onderwijs zich voornamelijk op dient te richten. De overige doelen kunnen secundair worden ingezet. Bijvoorbeeld alleen voor bepaalde leerlingen die uitvallen op de primaire doelen of alleen om de resultaten te volgen.

Niveaus binnen het leerlijnenpakket

Het leerlijnenpakket is ingedeeld in niveaus, primaire doelen worden geaccentueerd met een uitroepteken voor het betreffende doel. Scholen kunnen van deze selectie gebruik maken bij hun keuze voor de inzet van leerdoelen.

Acht niveaus

Voor het regulier onderwijs heeft Driestar onderwijsadvies het oorspronkelijke leerlijnenpakket ingedeeld in acht niveaus. Gekeken is welk doel in welk leerjaar aangeboden dient te worden voor een gemiddeld functionerende leerling. Klik hier voor het leerlijnenpakket met de primaire doelen ingedeeld in acht niveaus.

Tien niveaus

Van origine is het leerlijnenpakket ingedeeld in tien niveaus welke goed toepasbaar zijn in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Klik hier voor het leerlijnenpakket met de primaire doelen ingedeeld in tien niveaus.

ParnasSys module leerlijnen

Binnen de module leerlijnen in ParnasSys bestaat de mogelijkheid primaire doelen op dezelfde manier te accenturen, een uitroepteken voor het betreffende doel. De school kan op basis hiervan zelf kiezen om bijvoorbeeld alleen de geaccentueerde primaire doelen te activeren of zelf een selectie te maken binnen de doelen die zij willen volgen en plannen.

Neem voor meer informatie contact op met Rianne Trouwborst, per e-mail of telefonisch op telefoonnummer 0182-760755.

Meer nieuws