Dekker stelt invoering lerarenregister jaar uit 15 februari 2017

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs stelt de invoering van het lerarenregister een jaar uit. Hij besloot dit gisteren tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op verzoek van de PvdA.

Naar alle waarschijnlijkheid haalt Dekker wel een meerderheid in de Eerste Kamer voor zijn wetsvoorstel.

“Als we dit willen laten slagen dan gaat zorgvuldigheid altijd boven snelheid. Het gaat er niet om, om met oogkleppen maar door te draven”, aldus de staatssecretaris in de Eerste Kamer. Hij deelt de zorgen over de haalbaarheid met de PvdA-fractie in de Eerste Kamer die net als het CDA en GroenLinks bedenkingen hebben over het tijdspad. Dekker: “Ik wil een goed begin, vandaar dat we er iets meer tijd voor nemen.”

Het streven was om leraren vanaf 1 augustus 2017 verplicht in het lerarenregister te laten staan. Dat wordt nu een jaar later. Ook omdat schoolbesturen meer tijd nodig hebben om de juiste gegevens aan te leveren. Toch betekent dit niet dat het wetsvoorstel helemaal van tafel is.

Het lerarenregister is bedoeld voor 250 duizend leraren die werken in het basisonderwijs, op middelbare scholen en in het mbo. Aanstaande dinsdag stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel.

Meer nieuws

  • Leren programmeren voor jonge kinderen

   Leren programmeren voor jonge kinderen

  • Taal- en rekendoelen CED, welke zijn cruciaal?

   Werk je met de CED basisleerlijnen voor taal en rekenen en wil je hierin een selectie maken? Welke doelen kunnen primair en welke doelen kunnen secundair ingezet worden? Driestar onderwijsadvies legt uit hoe je dit kan doen.

  • Mondelinge taalvaardigheid in beeld met Mondeling op Maat

   Met het observatie-instrument Mondeling op Maat, beschikbaar in de leerlijnenmodule van ParnasSys, kun je de mondelinge taalvaardigheid van elke leerling goed in beeld brengen.

  • Steun of deel wensen voor ParnasSys

   Binnen ParnasSys, het meest gebruikte leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem voor basisscholen in Nederland is een community forum toegevoegd. Deel ervaringen, stel vragen en deel jouw wensen voor de doorontwikkeling van ParnasSys.

  • Nieuw: opvoedhandreikingen media voor ouders en andere opvoeders

   Hoe leer je kinderen om te gaan met media? Het lectoraat Nieuwe media publiceert vier handreikingen voor mediaopvoeding. De opvoedhandreikingen bieden bezinning en praktische tips voor opvoeders van kinderen in vier leeftijdscategorie├źn.