Aanpak

Wij bieden maatwerktrajecten op terreinen als interne begeleiding, leeromgeving, vakinhoudelijke vragen, ouders en zorg en ict. Onze adviseurs staan dicht bij de praktijk. Ze hebben kennis van de actuele ontwikkelingen in het veld. Anders gezegd: ze weten waar ze het over hebben!

Begeleiding van leerlingen

Daarnaast begeleiden leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden en sociaal-emotionele problematiek. Onze orthopedagogen verrichten psychologische onderzoeken, voeren consultatieve gesprekken en verstrekken adviezen aan scholen en ouders. Tevens begeleiden zij leerlingen door middel van gesprekken. Waar nodig verwijzen zij door naar externe hulpverleningsinstanties.

Christelijke kernwaarden

Driestar onderwijsadvies maakt deel uit van een organisatie die veel kennis over onderwijs heeft en die in praktijk brengt vanuit christelijke waarden en Bijbelse bronnen.